Pateicības

Rūjienas vidusskolas ekspedīcija uz Vidzemes jūrmalu 2012.g. 7. septembrī

 

 


 

Rūjienas vidusskolas ekspedīcija uz Vidzemes jūrmalu 2009.g. 16. septembrī

Piedalās: Luīze Reuta, Līga Zariņa, Elīza Žīgure, Karīna Dreimane, Sanda Cīrule, Juris Vītiņš, Roberts Namnieks, Karīna Maļeviča, Sanita Skuja, Signe Zvirbule, Ketija Krūmiņa, Normunds Šmits, Anna-Paula Gruzdiņa, Sabīne Melbārde, Kristaps Gladkins, Oskars Rakeckis.

 


 

Rūjienas vidusskolas ekspedīcija uz Vidzemes jūrmalu 2007.g. septembrī

BSP
Baltijas jūras projekts

www.b-s-p.org

 

1989. gadā Baltijas jūras projekts sāk savu darbību

1990. gadā Rūjienas vidusskola tiek reģistrēta kā BSP skola

Projekta mērķi:

  1. radīt jaunatnē interesi par vides problēmām, attīstīt jauniešu atbildības sajūtu par dabu;
  2. iemācīt skolēnus novērot dabu un saprast vides problēmas reģionālā un globālā mērogā;
  3. veidot starptautisku sadarbību vides problēmu risināšanā.

2010.gadā BSP darbojas 176 skolas (Igaunija - 35, Dānija - 11, Vācija – 20, Somija – 6, Latvija – 18, Lietuva – 28, Polija – 40, Krievija – 7, Zviedrija – 11)

BSP piedāvā iespēju darboties 8 programmās: Gaisa kvalitāte, Upes, Baltijas jūras ūdens kvalitāte, Krasta vērošana, Fenoloģiskie pētījumi, Vides vēsture, Ecosofija, Vides pētījumi.

Rūjienas vidusskola regulārus pētījumus veic Gaisa kvalitātes, Fenoloģijas, Baltijas jūras ūdens kvalitātes un Krasta vērošanas programmā.

Paralēli ikgadējiem pētījumiem programmās, notiek dažādi pasākumi projektā iesaistīto skolu skolēniem un skolotājiem:

  • starptautiskas konferences skolēniem un skolotājiem;
  • starptautiskas nometnes skolēniem;
  • Latvijas mēroga nometnes skolēniem;
  • starptautiski skolotāju kursi un semināri.