Rūjienas vidusskolas skolotājas Māra Dreimane un Anda Deksne 3.10.2011.-8.10.2011. piedalījās Comenius projekta „Keep Fit and Active – Be Healthy and Happy!” skolotāju vizītē Rumānijā Bukarestē.

Vizītes mērķi: plānot projekta otrā gada aktivitātes, iepazīties ar Rumānijas izglītības sistēmu, kultūru un tradīcijām.

 

GALERIJA

No 22.-26. augustam Rūjienas vidusskolā notiek Comenius projekta "Keep Fit and Active - Be Healthy and Happy! "skolēnu un skolotāju apmaiņas vizīte, kurā piedalās viesi no Norvēģijas, Somijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas.

RAKSTS

GALERIJA

GALERIJA 2

Rūjienas vidusskolas skolēni Aivis Neilands, Kārlis Šmits, Edgars Kūla, Elīna Bordāne un skolotājas Ilga Penka un Guna Kūla no 02.05.2011. līdz 08.05.2011. piedalījās Comenius projekta "Keep Fit and Active - Be Healthy and Happy!" organizētajā vizītē Polijā Katovicē.

GALERIJA

No 27. jūnija līdz 3. jūlijam Rūjienas vidusskolas skolēnu un skolotāju grupa piedalījās Comenius projekta pieredzes apmaiņas braucienā uz projekta partnerskolu Vernekā ( Werneck) Vācijā.

GALERIJA

Projektā izveidota ērti lietojama vārdnīca, kurā iekļauta skolēniem ērti lietojama terminoloģija par veselīgu uzturu, dzīvesveidu, sportu. Sīkāk skatīt: www.our-comenius.net