2. novembrī vecāku nedēļas ietvaros Ilze Roķe apmeklēja matemātikas stundu 5. a klasē (skolotāja Guna Kūla).