3. jūnijā pl. 18.00

Rūjienas vidusskolas tautisko deju kolektīvu dalībnieku vecāku sapulce par skolēnu piedalīšanos X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā Skolas ielā 24 (mazajā skolā)