Pedagogi

 

Vārds, uzvārds

Amats

Līga Āboltiņa-Žīgure

Bioloģijas, dabaszinību, psiholoģijas skolotāja

Jānis Aģis

Sporta skolotājs

Alda Alksne

Latviešu valodas un Literatūras skolotāja, Pedagoga palīgs

Ervīns Auniņš

Direktores vietnieks izglītības jomā (informātikas jautājumos)

Helēna Auniņa

Datorikas skolotāja
Gvido Brenčevs Mūzikas skolotājs, orķestra diriģents
Monta Brīnuma Direktores vietniece izglītības jomā, sociālo zinību, sociālo zinātņu, ekonomikas skolotāja
Aira Burve Mūzikas skolotāja, kordiriģente
Gatis Burvis Mūzikas skolotājs
Linda Čākure Direktore, matemātikas skolotāja
Māra Guna Dreimane Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja
Indra Eņģele Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Digna Gailīte Mūzikas skolotāja, kordiriģente
Marika Glušonoka Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas  un sociālo zinību skolotāja
Gunta Kalniņa Mūzikas skolotāja
Diāna Kaužēna Mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
Helju Kluce Mūzikas skolotāja
Inese Krūmiņa Sākumskolas skolotāja
Marita Kukemilka Sākumskolas, sporta skolotāja
Inguna Kūķe Matemātikas, ģeogrāfijas skolotāja, karjeras konsultants
Guna Kūla Matemātikas skolotāja
Ilze Leska Mūzikas skolotāja
Guna Liekne Vācu valodas, Angļu valodas skolotāja
Silva Liepiņa Sākumskolas skolotāja

Vēsma Liepiņa

Mūzikas skolotāja

Arta Markina

Angļu valodas skolotāja
Sintija Markina Sākumskolas skolotāja
Valerijs Markins Sporta skolotājs
Zina Matisone Mūzikas skolotāja
Inese Meisīte Mūzikas skolotāja
Māra Ozola Datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Agnese Inese Pakalne Matemātikas skolotāja
Ilga Penka Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Amanda Rakecka Angļu valodas skolotāja
Evita Rakecka Ķīmijas skolotāja
Adelīna Ritenberga Mūzikas skolotāja
Pārsla Roķe Pedagoga palīgs
Inita Rozīte Angļu un krievu valodas skolotāja
Aiga Siliņa Direktores vietniece audzināšanas jautājumos un sociālo zinību skolotāja
Antra Sloka Mūzikas skolotāja, kormeistare
Līga Stupele Sporta skolotāja
Maija Šmite Fizikas skolotāja
Laine Vasiļjeva Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Laila Virse Sākumskolas skolotāja
Arnita Zālīte Sociālo zinību, Krievu valodas skolotāja
Judīte Zumente Sākumskolas skolotāja
Vidars Zviedris Sporta skolotājs
Uldis Žīgurs Tehniskās grafikas, mājturība un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģiju skolotājs

 

Interešu izglītības skolotāji

Ilze Lippe

Interešu izglītības skolotāja (tautiskās dejas)

Guntis Lapsiņš

Interešu izglītības skolotājs (trases automodelisms)

Miks Rakeckis

Interešu izglītības skolotājs (ugunsdzēsības sports)

 

Pedagogi – atbalsta personāls

Inga Dreimane

Sociālais pedagogs

Evita Poga

Logopēds, pedagoga palīgs

Inguna Kūķe

Karjeras konsultants

Gunta Paegle

Bibliotekārs

Inga Mālmane Pedagoga palīgs