Tradīcijas

 • 1 . septembris - Zinību diena

 • Adaptācijas dienas

 • Sporta diena

 • Miķeļdienas tirdziņš

 • Skolotāju diena

 • Skolas apkārtnes sakopšana

 • Aristotelis

 • Pilsonības nedēļa

 • Lāčplēša diena

 • Topīgākais zēns un meitene

 • Adventes sveču aizdegšana

 • Ziemassvētku karnevāls

 • Ziemassvētku koncerts

 • Tradicionālais jaungadabasketbola turnīrs (TBT)

 • Klases vakari

 • Sveču diena

 • Žetonu vakars

 • Ēvalda diena

 • Mātes dienas koncerts

 • Instrumentālās mūzikas koncerts

 • Pēdējais zvans

 • Cēsu pulka skolnieku rotas karoga svētki

 • Izlaidums

 • Pilsētas svētki

 • Skolas salidojums