Šī mācību gada jaunums-skolā darbojas jauno žurnālistu kopa. Tās ir dažāda vecumposma skolnieces, kam ir interese par žurnālista profesiju un  kuras nebaidās uzdrīkstēties. Un kāpšana pa karjeras kāpnēm  sākas tieši   skolā!

          Jau pirmajā tikšanās reizē pie skolas jaunajiem žurnālistiem ierodas ViA Multimediju laboratorijas vadītāja un sociālo zinātņu maģistre Iveta Auniņa. Viņa ir arī Rūjienas vidusskolas 2011. gada absolvente.

          Ivetas profesionālais stāstījums un reizē arī draudzīgā saruna ar meitenēm  vieš lielāku skaidrību klausītājām par žurnālista profesiju: žurnālistikas darbības jomām, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, darba ētiku.

          Es, raksta autore, uzzināju, kur šo profesiju var apgūt, kādām prasmēm jābūt, lai kļūtu par labu žurnālistu.

          Ko par tikšanos saka citas kopas dalībnieces?

-Man patika tas, ka uzzinājām vairāk par žurnālista darbu un par to, kur izliek šo informāciju. (Andželika, 7.b kl.)

- Priecājos, ka pie mums viesojās profesionāla žurnāliste un izskaidroja pamatus par žurnālistu pienākumiem.(Astra, 10. kl.)

-  Uzzināju vairāk par žurnālista darbu. (Beatrise, 4.a. kl.)

          Šī tikšanās deva mums  iedvesmu darboties, un pirmā intervija “Kā pavadīsi rudens brīvlaiku?” jau ir tapusi.

 

Teksts E. E. Rozīte

Foto A. Muižniece