5.b klases skolēniem Karjeras nedēļas ietvaros bija iespēja vadīt īstu robotu un pašiem programmēt robotam veicamās darbības.Šādu iespēju mums sagādāja Rūjienas PII "Vārpiņa" vadītājas vietniece IT jomā Ivita Segliņa. Izrādās, ka tagad bērnudārzā ir tāda nodarbība kā “Robotika”.Tas patiešām bija pārsteigums! Noskaidrojuši, cik robots maksā, skolēni pieļāva iespēju, ka varētu arī paši tādu nopirkt.

 

Lai profesionālajā jomā cilvēkam labi veiktos, viņam  nepieciešams atpūsties. Runājām  par hobijiem. Un atkal jauns pārsteigums-Ivita Segliņa ne tikai daudz laika pavada dabā, bet viņa ir arī medniece.  Pusaudžu rokās nonāk termo tālskatis, kas  reaģē uz ķermeņa izstaroto siltumu un ļauj saskatīt medījuma mērķi tumsā. Interese liela, un jautājumu daudz, stunda paiet nemanot.

 

Atvadoties Ivita skolēniem novēl būt zinātkāriem, daudz lasīt un savam karjeras ceļam sākumu rast jau skolā.

A. Alksne