12.novembra agrā rītā Rūjienas vidusskolas skolotāji devās ceļā uz Latgali – pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzekni.

Pirmā pietura – Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes novads.

Ozolkalna ciematā, kādreizējā Blomes pusmuižā skatāma kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem veltīta plaša ekspozīcija, kas atklāta 2014.gada augustā. Šeit pagājusi abu brāļu Kokaru bērnība un skolas gadi. Brāļi Kokari  ir  šīs skolas pirmie absolventi. Kordiriģenti Imants un Gido Kokari Latvijā ir šādu  koru dibinātāji un vadītāji kā Beverīna, Daile, Ave Sol. Katru gadu augustā mēnesī notiek pasākums, kas veltīts izcilajiem kordiriģentiem ar koru piedalīšanos.

Muzejā bija  skatāmas fotogrāfijas, apbalvojumi, dāvinājumi, koncertu afišas, piemiņas lietas, goda zīmes un suvenīri. Noskatījāmies arī īsfilmu par abiem brāļiem Kokariem.

 

Otrā pietura – Bikavas (Gaigalavas) Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca.

Trešā pietura – pastaiga gar Lubānas ezeru un apkārtnes vērošana no Ūdens tūrisma attīstības centra “BĀKA” platformas.

Ceturtā pietura – Rēzeknes pilskalns un pilsdrupas. Apskatījām bērnu un jauniešu Intereses izglītības centru ‘’ZEIMUĻS’’, kura ēka atrodas Rēzeknes pilskalna pakājē.

Piektā pietura – Rēzeknes 5. pamatskola – skola, kura tāpat kā mūsu, Rūjienas vidusskola, īsteno izglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras un pašizpausmes jomā ( mūzikā), kas sākotnēji bija galvenais mūsu brauciena mērķis – noskaidrot kā mūzikas novirzienu īsteno Rēžeknē. Mūs laipni sagaidīja un uzņēma direktore Vija Poikāne un klašu ar padziļinātu mūzikas apmācību direktores vietniece Iveta Kepule. Skolas moto – “Pārliecība, ka šeit ir mūsu vieta, lai iedvesmo svētkos un ikdienā”

Direktore  mūs iepazīstināja ar skolas vēsturi un mācību procesu. Savukārt direktores vietniece sniedza informāciju tieši par klasēm, kuras padziļināti apgūst mūzikas priekšmetu. Arī par interešu izglītības kolektīviem un fakultatīvajām nodarbībām. Rezultātā izveidojās ļoti produktīvas diskusijas un viedokļu apmaiņa.  

No skolas vadības puses vairākkārtīgi tiek uzsvērts, ka skolas prestižu veido tieši ar mūziku saistītie pasākumi -  koncerti, tematiskie pasākumi, projekti. Tomēr, lai uzstātos plašākas auditorijas priekšā kā individuālais izpildītājs, tiek rīkoti iekšējās atlases koncerti. Ļoti pozitīvi vērtējami ir skolas muzicējošie kolektīvi – dažādi ansambļi.

Skolai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar bērnu vecākiem, kuri ir lielākais atbalsts šo pasākumu tapšanā un atbalstīšanā. Pasākumi tiek plaši apmeklēti, jo, kā tika uzsvērts, vecāki ļoti lepojas ar to, ka bērns piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.

Sestā pietura – Latgales vēstniecība GORS. Koncerts – ‘’LNSO, MĀLERS UN SINAISKIS’’., Andrejs Osokins – klavieres, diriģents - Vasilijs Sinaiskis. Programmā – A. Dzenītis ‘’Prelūdija. Gaisma’’, B. Britens  - klavierkoncerts, G. Mālers – 1.simfonija.

Koncerts paliks atmiņā ar izcili nevainojamu sniegumu un emocionālo interpretāciju.

 

Mūzikas skolotāja

Digna Gailīte

 

FOTOGALERIJA ŠEIT !