Visi saka, visi saka:

Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!

 Kaut varētu Mārtiņdienu

aiz ausīm noturēt!

(Latviešu tautasdziesma)

 

Rūjienas vidusskolas 1. – 6.klases skolēni un pedagogi Mārtiņdienu atzīmēja lustīgi, ejot budēļos un sarūpējot bagātīgu mielastu Mārtiņdienas tirdziņā.

 

Mārtiņos vai nedaudz pirms tiem sākās tradicionālie tautas masku gājieni. Pasākuma laikā pie mums bija ieradies mīlīgais kaķēns, varenais lācis, uzticīgais suns, strādīgais zirgs, čigānietes un vēl daudz citu Mārtiņbērnu. Neizpalikām arī bez Laimes mātes, kura visiem teica vārdus: “Šai zālē es redzu cilvēkus ar sirdi, ar sirdi īstajā vietā. Tieši jūs – audzinātājas, pedagogi, esat tie, kas šiem bērniem gan lieliem, gan maziem dāvā laimes katru dien. Lame, kura nāk ar pieskārienu, ar mīļu labrīt, ar dvēseles siltumu, ko nevar vārdos izsacīt.”

 

Pasākuma noslēgumā kopīgi dziedājām tautasdziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”. Pasākums aizkustināja skatītājus.

Kā Mārtiņdienas pasākuma turpinājums sekoja bagātīgais svētku tirdziņš, kurā tirgošanos uzņēmās paši skolēni. Prieka dzirksteles tirgotāju acīs, kopīgi ar vecākiem sarūpētais mielasts – pīrādziņi, kūciņas, cepumi … Katrs bija sarūpējis ko īpašu, pašu rokām gatavotu!

 

Paldies visiem par svētku radīšanu!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

FOTOGALERIJA ŠEIT !