Pavasara koncerts “Kur saulīte rotājas”

 

Mācību gads tuvojas noslēgumam, ir aizvadīts spraigs un ražens darba cēliens, un katrā no mums ir gandarījums par paveikto, par doto un gūto, par savstarpējo sadarbību un ieceru piepildījumu. Katrs skolas gads ir kā neliels ķieģelītis celtnei, kuru mēs katrs būvējam, veidojot stiprus un izturīgus pamatus, lai nākotnē varētu piepildīt savus lielos dzīves sapņus. 

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam, 26. maija vakarā Rūjienas vidusskolas skolēni, vecāki, pedagogi un citi interesenti tikās pavasara noskaņu koncertā “Kur saulīte rotājas”.

Skolotāji un kolektīvu vadītāji – I.Lippe, Z.Matisone, A.Sloka, V.Liepiņa, A. Burve, D. Gailīte, I. Leska, G. Brenčevs, G. Kalniņa un A. Siliņa – izveidoja plašu un pavasara noskaņās balstītu koncerta programmu.

Koncertā piedalījās 1.-3. klašu tautisko deju kolektīvi “Capatiņas”, deju kolektīvs “Denči”, 2.-3. klases meiteņu koris, zēnu koris, 4.-12.klases meiteņu koris, 3. klase ar muzikālu izpildījumu, Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestris, kā arī instrumentspēles skolēni, flautu ansamblis, 4.-5. klašu skolēni ar latviešu tautasdziesmu izlasi, Turcijas skolēnu pārstāve ar skanīgu priekšnesumu.

Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestris pavasara koncertā sniedza stabilitātes un pacilātu atbildības izjūtu, ļaujoties pavasara koncerta brīnumam – atklājumam par to, kādi esam mēs paši, meklējot sevī un sev tuvajos arvien kaut ko jaunu, līdz šim nepamanītu, jo katrā no mums ir kāds talants, kādas vēl neapzinātas spējas un neapjausts iekšējais spēks. Katrā no mums mīt kas īpašs, kas dara bagātus mūs pašus un bagātina pasauli, kurā visi kopā dzīvojam.

Koncerta laikā skolēni patiesi attēloja savas emocijas un pacilāto noskaņojumu, atklājot, ka deja nav tikai raksts un tehniskais izpildījums. Deja ir rituāls. Deja ir svētki. Deja ir notikums. Tautas deja ir emocijas un attiecības. Tas ir stāsts, kuru jāprot izstāstīt skatītājiem. Ar vārdiem nevar nodot neizmērojamu prieka sajūtu, dzīves mīlestību un šarmu, kas 26.maija vakarā piemita dejotājiem. 

Dabā var saklausīt visdažādākās skaņas - jūras šalkoņu, putnu dziesmas, lietus lāses. Daba ir lielā, dievišķā mūzika. Kad atrodieties dabā, ieklausieties - tur viss muzicē! Ar mūzikas palīdzību cilvēkam daba kļūst dzīva: akmeņi, koki, vējš, strauti - runā savu valodu.

Lai piedāvātu skolēniem arvien lielākas iespējas un pavērtu skatu nākotnei muzikālajā pasaulē, Rūjienas vidusskola darbojas kā vidusskola ar mūzikas virzienu, kas ļauj bērnam attīstīties arvien plašāk.

Skolēni jau no 1.klases, uzsākot mācības, apgūst instrumentspēli, dzied korī un spēlē pūtēju orķestrī. Pavasara koncertu bagātināja instrumentspēles izpildītāji, ļaujot izbaudīt mūzikas un skaņu pasauli. Paldies skolēniem: Rebekai Pavlovai, Kārlim Ķīkulim, Samantai Ilgavīzei, Martai Zemītei, Samantai Blāķei, Madarai Ērglei, Paulai Bormanei, Paulai Šarlotei Jeskei, Marijai Lielmežai, Jetei Lācei, par skanīgo izpildījumu.

Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Paldies 4., 5.klases tautasdziesmu runātājiem par tradīciju godā turēšanu.

Ticība tam, ka mēs visi kopā varam panākt daudz vairāk, tiešām ir spēks! Kopā darbi raisās vieglāk, kopā dziesma skan skanīgāk! Mūzika ienes cilvēka Dvēselē plašumu, sirdī – maigumu, prātā – gaismu un brīvību. Skatītājus no sirds priecēja Rūjienas vidusskolas kori un 3.a klases kolektīvs.

Paldies ikvienai skolēnu ģimenei, kura ieguldīja laiku un radīja motivāciju bērniem nepadoties, noticēt savām spējām un, par spīti grūtajiem laikiem, iet uz priekšu, raugoties nākotnē.

Paldies skolotājiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā un palīdzēja dalībniekiem saposties koncertam.

Paldies visiem, kuri atrada laiku un vēlmi satikties, lai kopīgi priecātos par bērnu priekšnesumiem.

Mācību gads ir tāds, kādu mēs to esam veidojuši, meklējot atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, spodrinājuši savu mācīšanās un mācīšanas  meistarību, kaldinājuši uzvaras, pieņemot jaunus izaicinājumus, izdarot vērojumus un secinājumus.

Atskatoties uz padarīto, varam būt lepni, ka skolā pēc ilga attālināto mācību perioda atkal valda dzīvība, smiekli un čalas. Mūsu mazie un lielie “cinīši” ir gāzuši lielu vezumu un tikuši galā ar visu, ka dzīve piespēlēja. Pavasara koncerta noslēgumā kori orķestra pavadījumā izpildīja dziesmu “Mazs cinītis”, kura lieliski atspoguļoja ieguldījumu un prieku koncerta tapšanā.

Līdz panākumiem nevar pacelties ar liftu, vienmēr ir jākāpj pa kāpnēm – pakāpienu pēc pakāpiena. Lai mums vienmēr visiem pietiek spēka un pacietības, mērķtiecības un sadarbības, ejot soli pa solim! Lai savstarpēja sapratne cieņa un mīlestība mūs pavada ikdienā!

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aiga Siliņa