100 veiksmīgi aizvadītas dienas.

 

"Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā -
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!"

                                      /Rainis/

 

Liekas, ka tas bija tikko, kad pirmo klašu skolēni vēra skolas durvis pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas. Tāpēc 5.februārī Rūjienas vidusskolas 1.a klases skolēniem notika jauks un sirsnīgs pasākums “Pirmklasnieku 100 dienas skolā”.

Šī ir jau sena tradīcija, kad 1.klases skolēni pirms pirmklasnieku brīvdienām rāda, ko prot, kā iejutušies skolā, par ko priecājas un interesējas. Tas zināmā mērā ir noslēgums bērnu adaptācijas posmam. Sākums pilnvērtīgai, aizrautīgai un interesantai skolēna dzīvei.

Šī gada pirmklasnieki, sagaidot 100 dienas skolā, foto materiālu prezentācijā varēja atcerēties ne tikai piedzīvoto simts dienās skolā, bet arī to, ka mūsu pilsēta Rūjiena gada sākumā atzīmēja simto gadadienu. Ciemos bija ieradušies 1.a klases skolēnu vecāki, skolas direktore vietniece mācību darbā.

Mazie pirmklasnieki izrādīja savu veikumu, gaidot šos 100 dienu svētkus- 100 saspraužu, 100 pogu krelles, 100 podziņu mozaīkas, 100 konfekšu papīru virteni, 100 pildspalvu, 100 pupiņu, 100 uzlīmju, 100  riekstu, 100 piespraužu, sapņu ķērāja, 100 koka skaidiņu, 100 skrūvju dekorus, 100 kases čekus. Bija sagatavojuši priekšnesumus un īpašus apsveikumus, lai iepriecinātu savus vecākus. Direktora vietniece pirmklasniekiem vēlēja būt draudzīgiem, lepoties par padarīto un uzkrāt jaunu, vērtīgu pieredzi.  Katrs gaviļnieks saņēma sertifikātu par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām skolā, kuru laikā kļuvis par pilntiesīgu Rūjienas vidusskolas skolēnu, apguvis daudzas noderīgas prasmes un sadraudzējies ar klases biedriem.

Pēc tam, sadaloties četrās grupās, rādīja savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā, dabaszinības, angļu valodā, vizuālajā mākslā un sportā. Pasākuma turpinājumā pirmklasniekus gaidīja pārsteigums – vecāku sagatavots muzikāli teatrāls priekšnesums “Sarkangalvīte un vilks”. Neizpalika arī salūts un skaļas jo skaļas ovācijas. Tad bija pienācis laiks doties meklēt “Dārgumu istabu”. Veicot dažādas kopīgas aktivitātes, tika atrasta telpa, kurā kopīgi varējām baudīt simtās dienas kliņģeri un kavēties atmiņās par šo dienu. Paldies vecākiem par aktīvu līdzdalību pasākuma  organizēšanā un norisē!

Skolēni pārliecinājās, ka draudzīgas attiecības, uzticēšanās, zinātkāre un noteikumu ievērošana ir pamats patīkamai skolas dzīvei un savstarpējai sadarbībai. Gribas novēlēt, lai mazie pirmklasnieki arī turpmāk ar tādu degsmi, enerģiju un prieku mācās, izbauda bērnību un skolas dzīvi. Lai šis posms viņiem paliek atmiņā tikai gaišās krāsās un patīkamu notikumu pilns!

 

1.a klases audzinātāja Silva Liepiņa