No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.  Karjeras nedēļa šogad aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē. Nākotnes profesijas nemitīgi mainās un daudzas nākotnē nepieciešamas specialitātes šodien prognozēt nemaz nav iespējams. Tāpēc jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Arī Rūjienas vidusskola aktīvi iesaistījusies Karjeras nedēļas norisē, piedāvājot  katram skolas skolēnam iespēju piedalīties kādā no plānotajām Karjeras nedēļas aktivitātēm.

Paši jaunākie skolas skolēni devās ciemos uz novada uzņēmumiem un iestādēm – Rūjienas novada pašvaldību, bibliotēku, kultūras namu, izstāžu zāli, Rūjienas multifunkcionālo jauniešu un iniciatīvu centru, pastu, policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, tautskolu, z/s “Kunturi”, “1.Aptieku”, pie audējas Gunitas Velpas, manikīres Līgas Āboltiņas, galdnieka Viļņa Bišofa, lai iepazītu uzņēmumā esošās profesijas un to darba pienākumus, redzētu darba vidi un instrumentus. Jāpateicas visiem uzņēmuma pārstāvjiem, kuri uzņēma mazos ciemiņus un veltīja tiem savu laiku, padarot šo dienu tik īpašu un vērtīgu. Šāda veida pasākumu organizējam jau otro gadu, jo skolēnu ieguvums ir milzīgs. Iegūtas ne tikai zināšanas, bet arī “iemēģināta roka” farmaceita, galdnieka, audēja, pastnieka, bibliotekāra vai kultūras darbinieka profesijā.

Savukārt vecāko klašu skolēniem tika organizēti divi pasākumu cikli “ Biznesa stunda” un “Pašportrets profesijā”. Vadīt “Biznesa stundu” un dalīties ar savu pieredzes stāstu ieradās mūsu novada uzņēmēji Madars Kalniņš, Jurģis Krastiņš, Līga Čākure un Jānis Roze. Katram uzņēmējam ir savs stāsts -  kā nonākt līdz biznesa idejai un  kā to vadīt, kādas prioritātes un vērtības izvirzītas kā galvenās, taču visiem stāstiem caurvijas galvenā atziņa – vajag sapņot lielus sapņus un uzdrīkstēties tos realizēt.

 Ļoti gaidīti viesi skolā bija tās bijušie absolventi – Iveta Auniņa, Signe Zvirbule, Gatis Lapsiņš, Arturs Gruzdiņš un Kristīne Budaha, kuri “ieskicēja” savu portretu izvēlētajā profesijā jau no skolas sola – kā pieņemt lēmumu vienai profesijai par labu, cik liela nozīme ir dažādu apstākļu sakritībai, vai izvēlēto profesiju var saukt par “sirds”darbu, kā arī par profesijas priekšrocībām un trūkumiem. Īpašs paldies jāsaka Gatim Lapsiņam, kurš skolā pavadīja visu dienu un tikās ar visiem vecāko klašu skolēniem. Gatis uzsver, ka ģimenei ir īpašs spēks un nenoliedzami liela ietekme uz sava bērna karjeras izvēli.

Atbilstoši šī gada Karjeras nedēļas izvirzītajai tēmai  - nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū, 4.-6.klašu skolēni interaktīvā veidā tika iepazīstināti ar programmētāja profesiju. Pēc praktiskām nodarbībām programmēšanā “jaunizceptie” speciālisti atzina – bija interesanti un ir vērts padomāt par profesijas izvēli IT jomā.

Ir liela gandarījuma sajūta pēc tik piepildītas Karjeras nedēļas, tāpēc vēlos pateikties ikvienam, kurš iesaistījās pasākumu realizēšanā, kurš neatteica un atvēlēja savu laiku, lai atbrauktu ciemos. Es teiktu, ka no Rūjienas nāk ne tikai stipri, bet arī sirds silti ļaudis, kas ir arī savas dzimtās vietas patrioti.

Paldies!

 

Inguna Kūķe

Rūjienas vidusskolas karjeras konsultante