Katru gadu Latviešu valodas aģentūra organizē radošo darbu konkursu. 2021.gadā notika konkurss “Tu esi Latvijas dārgums”, kurā piedalījās 848 skolēni. Marijas Lielmežas, Rūjienas vidusskolas skolnieces, darbs ir iekļauts 2022.gadā izdotajā radošo darbu grāmatā. Lepojamies ar Tevi, Marija!

 

RV latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Penka