RŪJIENAS VIDUSSKOLA

Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240

  

E-pasta adrese: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv 

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Administrācija
Direktore Linda Čākure 64263605 linda.cakure@valmiera.edu.lv

Direktores vietniece mācību darbā

Monta Brīnuma

64263616

monta.brinuma@rujienasvidusskola.lv

Direktores vietnieks audzināšanas darbā

 -

64268140

audzinasanas.darbs@rujienasvidusskola.lv

Direktores vietnieks informātikas jautājumos Ervīns Auniņš  

ervins.aunins@valmiera.edu.lv

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Ilze Rakecka 64268138 ilze.rakecka@rujienasvidusskola.lv 
Lietvedība Inga Lubiņa 64268136

inga.lubina@rujienasvidusskola.lv

Atbalsta personāls

Bibliotekāre Gunta Paegle 64268137

gunta.paegle@rujienasvidusskola.lv

Sociālais pedagogs Inga Dreimane 64268139

inga.dreimane@rujienasvidusskola.lv

Psiholoģe Guna Lūsīte   guna.lusite@rujienasvidusskola.lv 
Medmāsa Aija Rudzīte-Krieva 64219017

aija.rudzite-krieva@rujienasvidusskola.lv

 

Dežurante (Rīgas iela 30) Indra Bērziņa 64268135  
Sākumskolas (Skolas iela 24) skolotāju istaba   64263783  
Rūjienas vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Marika Glušonoka  

marika.glusonoka@rujienasvidusskola.lv