RŪJIENAS VIDUSSKOLA

Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

  

E-pasta adrese: rv@rujienasvidusskola.lv

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Vidars Zviedris 64263605 vidars.zviedris @ rujienasvidusskola.lv
Direktora vietniece mācību darbā Nelda Jaunzeme 64263616 nelda.jaunzeme @ rujienasvidusskola.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā Zane Švēde 64268140

 zane.svede @ rujienasvidusskola.lv

Rūjienas vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Silva Liepiņa 64263783 silva.liepina @ rujienasvidusskola.lv
Direktora vietnieks informātikas jautājumos Māra Ozola 64268135 mara.ozola @ rujienasvidusskola.lv
Skolas ēku pārvaldnieks Gedimins Strazdiņš 64268138  
Bibliotekāre Gunta Paegle 64268137  

Lietvedes

Darba laiks:

8.30 - 15.30

Līga Bankmane

Anita Dreimane

64268136

liga.bankmane @ rujienasvidusskola.lv

anita.dreimane @ rujienasvidusskola.lv

Sociālie pedagogi  Arnita Rakecka, Inga Dreimane 64268139  
Psiholoģe      
Medmāsa Ilze Amerika 64219017  
Dežurante   64268135  
Datortīklu administrators   64268135