Karjera

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana) .

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties ka to sauc par karjeru!

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

  • Izprast sevi
  • Veidot pašapziņu
  • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
  • Apzināt savas stiprās un vājas puses
  • Plānot un vadīt savu karjeru
  • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
  • Pētīt izglītības iespējas
  • Pieņemt lēmumu

 

Ieskaties!

 

Sevis izzināšana

Dažādi testi

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

7 karjeras izvēles testi

http://www.testi.lv/index.php?a=55

Sevis izzināšanas testi

http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei

 

http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/

Lai studiju programmas izvēlēšanās procesu padarītu vieglāku un aizraujošāku, LU piedāvā aizpildīt testu „Pastudē sevi”

www.nva.gov.lv/karjera/?cid=11&mid=52&mode=testn&type=1

Šī testa aizpildīšana ļaus Jums labāk apzināt savas pašreiz izteiktākās interešu jomas un profesijas, kurās iespējams realizēt Jūsu intereses.

www.jauniesumaja.lv/jm-piedava/karjeras-testi/746/

Dažādi testi sevis izzināšanai.

http://www.cv.lv/new_test/ceq.php

Visatbilstošākā amata tests

http://www.cv.lv/output/show_test.php?data[choisetest_id]=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cv.lv/new_test/smq.php

Ar pārdošanas efektivitātes testa palīdzību  ir iespēja izvērtēt savu pārdošanas metožu darbības potenciālu.

https://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/jauns-sesu-testu-komplekts-palidzes-jauniesiem-izveleties-profesiju/

Seši izveidotie karjeras testi ir savstarpēji saistīti, atšķirīgi pamatskolas un vidusskolas auditorijai, turklāt tos ir iespējams un pat vēlams vairākkārt atkārtot

Draugiem.lv/viaa

Digitālā karjeras spēle “Kāds tipiņš tu esi?”

http://www.careerpath.com/

Testi un cita noderīga informācija (angļu valodā)

www.skillage.eu

Sillage karjeras tests (angļu valodā)

www.ecdl.lv

ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) testi

www.careercenteronline.org

 

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)

http://www.careertest.net/

Karjeras testi (angļu valodā)

http://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.quizrocket.com/career-quiz

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.123test.com/career-test/

Dažādi testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.ipersonic.com/test/step1.html

Testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.colorwize.com/index.asp

 

Dažādi interesanti testi ar krāsu palīdzību  (angļu valodā)

http://jobsearch.about.com/od/careertests/a/free-career-tests.htm

Dažādi testi sevis izzināšanai (angļu valodā)

 

Noderīgas saites

ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/

EUROGUIDANCE - Latvija

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

http://ec.europa.eu/eures/

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

 

http://www.europass.lv

 

EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

http://www.nva.gov.lv/

 

 

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

http://www.nva.gov.lv/pkiva/

 

NVA Karjeras pakalpojumi

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

http://www.aiknc.lv/

 

 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

www.izm.lv

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

http://www.ikvd.gov.lv/

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

http://visc.gov.lv/

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

http://jaunatneslietas.lv

 

Jaunatnes lietas

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

 

buy Amoxil online cheapbuy-amoxil-online-cheap

Darba meklējumi

http://www.europass.lv

Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/dokuments/curkulum-vitae/templates-instructions

Europass CV veidlapas 26 valodās

http://visspardarbu.lv/2010/11/22/darba-interviju-simulacijas-video/

darba interviju simulācijas (video)

http://www.cv.lv./output/show_test.php?data[choisetest_id]=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=21&careet

Intervija

http://www.vakance.lv/darba_intervija.php  

Ieteikumi, kā sagatavoties darba intervijai

www.cv-online.lv

www.e-darbs.lv

www.workingdau.lv

www.vakance.lv

www.cvmarket.lv

www.fontes.lv

www.ariko.lv

www.nva.gov.lv

www.cv.lv

Darba piedāvājumi, vakances

 

 Karjeras konsultēšana

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes karjeras centrs

http://www.jv-kikc.net

Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centrs

 

http://www.careercenteronline.org/

 

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi/