66. Tradicionālais basketbola ...
Zinātnieku nakts 2014
Olimpiskā diena
Miķeļdienas tirdziņš
Orķestra velobrauciens uz Mazs...
Aristoteļa nedēļa
EUROSCOLA 2014 kolāžās
Lāčplēšu dienas pasākums
18. novembra pasākums Es mīlu ...
Mazās skolas Ziemassvētku pasā...
Ziemassvētku labdarības tirdzi...
5.-12.kl. Ziemassvētku pasākum...
Vizīte Islandē
Sveču diena
Trases automodelisms
Žetona vakars
Skolas auglis
Vizīte Somijā
Dzīvības veste
Atvērto durvju dienas
Erasmus+ programmas Water arou...
BSP konference Pumpuru vsk.
Skola iziet dabā
Pēdējais zvans
Volejbola turnīrs
Skolnieku rotas karoga nodošan...
7. klašu ekspedīcija
Projekta WAU vizīte Spānijā
BSP konference Tallinā
Rūjienas vidusskolas pūtēju or...
GLOBE starptautiskā ekspedīcij...
Orķestra velobrauciens uz Sēļi...
 
 
Powered by Phoca Gallery
4444444444444444