Drošība

Iedzīvotājiem ir jāatceras tikai viens tālruņa numurs, kas garantē ātru un efektīvu rīcību nelaimes gadījumos - VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS - 112. Tas ir bezmaksas zvans no jebkura telefona (arī bez mobilā telefona SIM kartes - no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums). Dienests sniegs informāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā, vai arī savienos ar atbilstošu palīdzības dienestu - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (ātro palīdzību), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (ugunsdzēsējiem), Valsts policiju, Pašvaldības policiju, gāzes avārijas dienestu, kā arī ar citiem dienestiem.

112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tālrunis Eiropas Savienības valstīs.
Tāpat var izmantot dienestu tiešos telefona savienojumus
- ugunsdzēsēji 112
- policija 112 vai 110
- ātrā palīdzība 112 vai 113
- gāzes avārijas dienests 112 vai 114

 

Iekšējās kārtības noteikumi (arī par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās)

Iekšējās kārtības noteikumi

Dabas stihijas

Civilā aizsardzība

Instrukcija sastopoties ar sprāgstvielām

Drošības noteikumi par ugunsdrošību

Ugunsdrošība

Ugunsdrošības noteikumi skolēniem

Drošības noteikumi par elektrodrošību

 

www.zibo.lv

Datorspēles

Filmas

Muzikālās pasakas

Drošības noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu

Pirmā palīdzība

Par ceļu satiksmes drošību

berniem.csdd.lv

Par atstarotājiem

Instrukcija piedaloties ceļu satiksmē

Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību:

Ķīmija
Fizika
Bioloģija
Informātika
Mājturība un tehnoloģijas

Mācību virtuve

Par drošību uz ūdens un ledus

Drošība uz ūdens

Filmiņa par drošību uz ūdens no filmu cikla „Bīstamā robeža”!

Kā izglābties pēc ielūšanas ledū

Instrukcija atrodoties uz ūdens, ledus vai to tuvumā

Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās

Instrukcija ejot pārgājienā vai braucot ekskursijā

Instrukcija bioloģijas ekskursijās

Instrukcija peldoties un braucot ar laivu

Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Instrukcija strādājot skolas sakopšanas darbos

Drošība masu pasākumos

Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās

Sporta sacensībās un nodarbībās

Par drošību internetā

TOP 10 droša un atklāta čata un interneta profila veidošanas ieteikumi

www.drossinternets.lv

Atkarības

Narkotikas www.narcomania.lv

Smēķēšana

Datoratkarība

Vardarbība

Vardarbība skolā

Mīti un patiesības par mobingu

Kur meklēt palīdzību?

Kur meklēt palīdzību?

Par drošu bērnību

www.dzimba.lv

Vesels un drošs (interaktīvas situācijas)