Skolēnu pašpārvalde

2014./2015. mācību gada I semestris visiem skolas iemītniekiem ir bijis darbpilns un radošs. Arī mums, skolēnu pašpārvaldei, šis semestris bija piedzīvojumiem bagāts, veidojot gan pasākumus, gan dažādas aktivitātes, padarot ikdienas dzīvi interesentāku!

Septembī Skolēnu pašpārvalde kopā ar visiem 1. – 12. klašu skolēniem un klašu audzinātājiem ieskrējās Fotoorientēšanas skrējienā pa Rūjienu.

Oktobrī, Skolotāju dienā, notika balsošana par Superskolotāju un šogad titulu – ceļojošo Superskolotāja kausu -  ieguva skolotāja Laine Vasiljeva. Šajā mēnesī mēs vēlējāmies ieviest Tematiskās dienas, bet šī aktivitāte lielu atsaucību neguva.

Novembrī norisinājās Patriotiskā nedēļa, kuras laikā skolēni paši veidoja savu latvju rakstu jostu, kas pēc tam izvijās caur visu skolu, piedalījās spēlē “Es mīlu tevi, Latvija”, brīvdabas kinoteātrī, kurš tika izveidots skolas pagalmā, skatījās filmu “Rīgas sargi”, pēc kuras piedalījās lāpu gājienā uz pieminekli „Tālavas taurētājs”. Šajā mēnesī aizsākās arī Tautas bumbas turnīrs, kurā 5. - 8. klašu grupā uzvaru ieguva 7.a klase, bet 9.-12. klašu grubā – 10. klase.

Decembrī mēs kopā ar 9.a klasi aizdedzām otro adventes sveci skolas Adventa vainagā un pēc tam devāmies un SAC “Rūja”, kur visus iepriecinājām ar dziesmām, skaņdarbiem un sirdi sildošiem apsveikumiem. Trešajā adventē mēs kopā ar 10. klases skolēniem devāmies iepriecināt Senioru mājas iedzīvotājus, kopā spēlējot spēles, atceroties bērnības skaistākos dzeļojus, dziedot un cienājot ar Ziemassvētku smaržas piparkūkām. Protams, arī šogad notika Labdarības tirdziņš, un arī šogad mēs cepām pankūkas un taisījām karsto dzērienu. Visi kopā mēs saziedojām     88,74€, kurus nodevām Rūjienas Sv.Bērtuļa baznīcas torņa atjaunošanai.

Lai arī pēdējo gadu laikā skolēnu aktivitāte ir mazinājusies, mēs neplānojam padoties, bet gan piepildīt II semestri ar aktīviem un jautiem pasākumiem, lai pilnveidotu skolas ikdienas dzīvi. Ja arī Tu vēlies iesaistīties Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku pulkā un esi gatavs savas radošās idejas pārvērst skolā notiekošās aktivitātēs, tad PIEVIENOJIES!

Skolēnu pašpārvaldes mediju balss Elīza