Skolas dome

 
Vecāki

1.a klase

Lāsma Kļaviņa 

1.b klase

Kristiāna Rakecka

Annija Beitiņa

1.c klase

Daira Lāce

Ivita Segliņa

2.a klase

Keita Muižniece

Ģirts Martinsons 

2.b klase

Kristīne Baškere

Nora Alpeusa

3.a klase

Madara Bērziņa

3.b klase

Ieva Dreimane

4.a klase

Evita Poga

Dana Alpeusa

4.b klase

Irita Pole

5.a klase

Agnese Ripīte

Intars Teļšinskis

5.b klase

Agnese Puzuka

Anete Mālmane

6.klase

Ilze Amerika

Līga Ērgle Bērziņa

7.a klase

Ineta Upenāja

Sigita Puķīte

7.b klase

Daira Lāce

Ieva Dreimane

8.klase

Ilona Grintāle 

Elita Ozola

9.a klase

Aiga Caune

Sanita Triduba

9.b klase

Zane Zumente

Līga Āboltiņa

10.klase

Inga Jekale

Ilze Bērziņa - Gaidamoviča

Ivita Segliņa

11.klase

Ieva Dreimane

12.klase

Sandra Krastiņa

Ilze Ēķe

 

 
Pedagogi
Alda Alksne
Linda Čākure
Ilga Penka 
Laine Vasiļjeva

 

 
Vidusskolēni
Patrīcija Ketija Kukaine