Patriotiskā audzināšana

Lai sekmētu skolēnu līdzdalību Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres norisēs un iesaistītu viņus kolektīvās atmiņas saglabāšanā, veidošanā un pēctecības nodrošināšanā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja izglītības iestādes septembrī organizēt Baltijas ceļa stundas, atceroties 23.augusta notikumus 1939.gadā un 1989.gadā, tiekoties ar Baltijas ceļa dalībniekiem un godinot brīvības cīnītājus, tādējādi stiprinot bērnos patriotisma jūtas un valstisko apziņu..

Arī Rūjienas vidusskolas skolēniem tika organizēta Baltijas ceļa stunda „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”, lai sekmētu skolēnu izpratni par notikumiem, kas risinājušies trešās atmodas laikā, vienojot vairāk nekā miljonu Baltijas valstu iedzīvotāju.

Tā septembra rītā 1.- 4.klašu skolēni kopā ar pedagogiem, skolas direktoru, vēstures skolotāju un četriem Japānas viesskolēniem kāpa autobusos, lai dotos uz Unguriņu – Lilli robežpunktu ar Igauniju.

Vēstures skolotājas Māra Guna Dreimane pastāstīja par Baltijas ceļa nozīmi. Skolotāja ļoti vienkārši izskaidroja, kāpēc pirms 25 gadiem trīs Baltijas valstis pārsteidza pasauli – cilvēki sadevās rokās, veidojot unikālo Baltijas ceļu kā vēstījumu pasaulei par savu vēlmi dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Interesanti tāpat bija uzzināt, ka 1989.gada 23.augustā LTF noorganizētajā vērienīgajā akcijā, kad cilvēki sadevās rokās no Tallinas līdz Viļņai, izveidojās 600 kilometrus gara cilvēku ķēde.

Atceres stunda turpinājās pie Baltijas ceļa piemiņas zīmes, kuras autors ir Rūjienas metālmākslinieks Andris Dukurs. Šo savdabīgi interesanto piemiņas zīmi Unguriņu robežpārejas punktā atklāja 2009.gada 23.augustā Baltijas ceļa 20.gadadienā. Šeit mūs sagaidīja Ķoņu pagasta kultūras dzīves ilggadēja vadītāja, ikgadēja Baltijas ceļa atceres pasākumu organizatore Maruta Krastiņa. Bērni ar interesi klausījās novadnieces atmiņu stāstā par izjūtām, emocijām un kopības sajūtu, ko cilvēki izdzīvoja Baltijas ceļā. Toreiz , 15 minūtes sadevušies rokās, cilvēki apliecināja ticību brīvībai, demokrātijai un neatkarībai. M.Krastiņa atceras, ka bijusi sajūta, it kā elektriskā strāva izietu cauri, tik saviļņoti tad jutās cilvēki.

Aizdedzām līdzi paņemtās svecītes, novietojot tās pie minētās piemiņas zīmes RV ( Rūjienas vidusskola) formā, godinot un atceroties brīvības cīnītājus. Lai bērni labāk izprastu tās emocijas, kādas pirms 25 gadiem Baltijas ceļā piedzīvojuši viņu vecāki un vecvecāki, visi - gan skolotāji, gan skolēni, gan Japānas viesskolēni - ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Eiropas Savienības karogiem sadevāmies rokās un izveidojām savu Baltijas ceļu, lai mūsu bērni un mēs paši neaizmirstu šo notikumu, ar kuru tagad lepojamies! Stundas noslēgumā skolēni kartē iezīmēja Baltijas ceļa maršrutu no Tallinas līdz Viļņai.

Vēlāk viņi, daloties pārdomās, atzīmēja, ka patikusi sadošanās rokās un karogi; jauki bijis fotografēties, iestājoties Baltijas ceļa piemiņas zīmē; bijis prieks par visas skolas kopību; Linda Varnasa no 4.a klases dalījās savās sajūtās: „Tu mīli zemi, kur esi piedzimis. Es nebaidos teikt, ka esmu latviete.” Bet Ranta Solnceva no 4.b klases piebilda: „Šajā vietā biju pirmo reizi. Man bija interesanti izlasīt plakātā rakstīto. Uz tā es pamanīju cilvēku rindu. Bija interesanti nostāties mazā ķēdē, līdzīgi kā tas bija Baltijas ceļā.”

Tā mūsu skolēniem bija vienreizēja un neatkārtojama vēstures stunda. Viena lieta ir stāstīt stundās, ka kādreiz ir bijis tāds Baltijas ceļš, otra lieta - pašiem piedzīvot. Ceru, ka šo stundu bērni atcerēsies visu mūžu un tagad Baltijas ceļš viņiem būs kaut kas personisks un sirdi skarošs.

Rūjienas vidusskolas skolotāja Silva Liepiņa

Ir aizvadīti divi Latvijai svarīgi svētki- Lāčplēša diena un Latvijas 95.dzimšanas diena. Šos svētkus atzīmēja arī Rūjienas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni, skolotāji un darbinieki.

Pirmdienas, 11.novembra, rīts sākās ar pulcēšanos skolas pagalmā, lai dotos skolas kolektīva gājienā uz Rūjienas Sv.Bērtuļa ev. lut. baznīcu un piedalītos Lāčplēša dienai veltītajā skolas svinīgajā pasākumā. Tika atsvaidzinātas atmiņā zināmas patiesības un nācās padomāt arī par citiem aktuāliem jautājumiem, kurus savos stāstījumos ievija vēstures skolotāja Māra Guna Dreimane un Rūjienas Sv. Bērtuļa ev.lut. baznīcas mācītājs Edijs Kalekaurs. Tālāk mūsu ceļš virzījās uz Sv.Bērtuļa kapiem, lai pie brīvības cīnītāju pieminekļa sveču gaismā katram raisītos pārdomas par mūsu karavīru izcīnītajām uzvarām.

Dienas otrajā pusē skolas zālē tikāmies ar Rūjienas novada domes priekšsēdētāju Gunti Gladkinu, noskaidrojām mums interesējošus jautājumus par mūsu novadu un pilsētu, tikāmies ar Valsts robežsardzes pārstāvi Raiti Briedi un uzzinājām ļoti daudz interesanta par Valsts robežsardzi.

Dienas gaitā svētki turpinājās – klašu kolektīvi čakli darbojās, veidojot „Latvju rakstu” jostas fragmentu, kuru vēlāk skolas zālē varējām vērot kā vienu veselu, neizpalika „Novēlējumi Latvijai” dzimšanas dienā.

Dienas noslēdzošais pasākums bija lāpu gājiens. Prieks, ka atradām laiku, lai iedegtu svecītes kā atgādinājumu, ka godinām karavīrus Varoņu piemiņas dienā.

Svētku nedēļas ietvaros interesantu aktivitāti mums piedāvāja Skolēnu pašpārvalde. Nemaz nebija tik viegli atšifrēt, ko katram mums nozīmē vārds „patriotisms” un kā to atspoguļot izzinošā plakātā. Šķita, ka šis „cietais rieksts” nebūs pa spēkam. Taču galarezultāts gan iepriecināja, gan pārsteidza mūs pašus.

Piektdienas, 15.novembra, rītā visi tikāmies skolas zālē uz svinīgo līniju, lai kopīgi dziedātu Valsts himnu, lai ieklausītos dzejā un dziesmās, atcerētos savus labos padarītos darbus un darbiņus, kā arī lai saņemtu apbalvojumu - saldu dāvanu. Svētku turpinājumā devāmies uz kultūras namu, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, veltītam Latvijas 95. jubilejai un noskatītos literāri muzikālo uzvedumu „No zobena saule lēca”.

Paldies visiem, kuri gadu no gada atbalsta tradīciju – Lāčplēša dienā doties lāpu gājienā un pieminēt mūsu varoņus! Paldies skolēnu vecākiem, klašu audzinātājiem. Cik tas ir svarīgi- būt kopā ar saviem bērniem, skolēniem mums nozīmīgās dienās. Patriotisms nav skaļi lozungi, patriotismu var „iemācīt” tikai caur ko personisku un privātu- stāstiem, atmiņām, dziesmām, kopā būšanu pasākumos. Esmu lepna, ka mūsu skolēni ir savas skolas, sava novada patrioti.

Tik skaista un tik dažādām emocijām piepildīta bija šī nedēļa!

Skolotāja Silva Liepiņa

GALERIJA | GALERIJA

 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un  nevalstiskajām organizācijām 2012.-2013.gadā īsteno skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, kurā var iesaistīties ikviens   bērns un jaunietis atbilstoši savām spējām, interesēm un talantam . Skolas tiek aicinātas smelties ierosmes kopīgajā projektā, pilnveidot savas tradīcijas un iepriekšējos gados gūto pieredzi, kā arī radoši un inovatīvi realizēt skolēnu patriotisma audzināšanas  uzdevumus. Katra izglītības iestāde var veidot un organizēt savus pasākumus-izstādes, koncertus, konkursus, akcijas, talkas-, tādējādi nodrošinot ikviena bērna un jaunieša līdzdalību svētku sagatavošanā un norisē un stiprinot viņos nacionālo identitāti un vēsturisko atmiņu.

16. novembra rītā Rūjienas vidusskolas 5.-12. klašu skolēni pulcējas pirmā stāva foajē, lai kopīgi vienotos lūgšanā “Dievs, svētī Latviju!” Direktors Vidars Zviedris svētku uzrunā atgādina, ka patiesa savas zemes mīlestība sākas un ir apliecināma ar pavisam sīkām darbībām, kas pauž darītāja būtisku attieksmi. Vai vienmēr, skanot valsts himnai, esam miera stājā un dziedam to? Vai katra skolēna mācību rezultāti apliecina viņa patieso varēšanu? Vai Lāčplēša dienā, godinot brīvības cīnītājus, piedalījāmies lāpu gājienā? Šie ir jautājumi, kas vispirms jāuzdod mums katram pašam sev. Un godīgi sev arī jāatbild. Savukārt skolēnu pašpārvaldes prezidente Laura Lenša aicina jauniešus izmantot visas iespējas aktīvai rīcībai un norāda, ka malā stāvēšanas pozīcija nav atbalstāma. Ar savu pilsonisko aktivitāti mēs tikai stiprināsim savu valsti. Runātāja pauž domu, ka dzimtenes mīlestība sākas no bērna mīlestības uz savu ģimeni un mājām. Piederības izjūta skolai un dzimtajai vietai, lepnums par to, ka esi tās daļa, sekmē jaunā cilvēka izaugsmi par dzimtenes patriotu un savas valsts pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Latviju.

Šajā dienā 10. klases skolēni un viņu audzinātāja Līga Stupele dodas uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Kultūras muzeju “Dauderi“ un vakarā vērotu svētkos izgaismoto galvaspilsētu. Savukārt 11. un 12. klases skolēni tiekas ar nosaukuma “Gada cilvēks 2012” un “Goda pilsonis” ieguvējiem Līgu Siliņu un Modri Kalniņu. Bet 5.-9. klašu skolēni darbojas tematiskajās mācību priekšmetu stacijās “Mana Latvija”. Un pusaudži  dzied dziesmas, veido katrs savu latvisko spēka zīmi, sacer dzeju, zīmē, risina krustvārdu mīklas, mēģina noskaidrot, kas viņi katrs ir Latvijai, kā arī spēlē veselīgu savstarpējo saskarsmi attīstošas spēles. Bet tas vēl nav viss. Kad prāts pietiekami asināts un labie vārdi izskanējuši, tad katrs klases kolektīvs iededz svētku sveces Latvijas 94. jubilejas tortē. Un tiek svinēta dzimšanas diena. Svinēta tāpat kā katram no mums-ar labiem vārdiem, torti un mīlestību attieksmē pret jubilāru. Tikai šoreiz jubilāra godā- Latvija. Daudz laimes tev, mana Latvija!

Alda Jansone

GALERIJA

 

Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī joprojām atradās vācu un krievu karaspēks. Tikai 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotājus padzina no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. Par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī Latvijā šajā datumā atzīmē Lāčplēša dienu. Pieminot šo vēsturiski nozīmīgo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Mūsu skolā Lāčplēša dienu atzīmēja 9.novembrī. Notika svinīgs pasākums Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā, kurā piedalījās skolēni, skolotāji un skolas darbinieki. Sākumā visi pulcējās skolas pagalmā, lai kopīgā gājienā dotos uz pasākuma vietu. Gājiena priekšgalā soļoja mūsu skolas jaunsargi Evija Zariņa un Dāvis Mālmanis.
Pasākumu īpaši svinīgu darīja pūtēju orķestra izpildītie korāļi, savukārt koristi bija izvēlējušies dziesmas, kuru vārdi mums visiem lika aizdomāties par Latviju kā par katra latvieša dzīves pamatvērtību. Skolēni, mācītājs Edijs Kalekaurs un vēstures skolotāja Māra Guna Dreimane teica vārdus, kas aizkustināja no sirds. 1919. gadā, kad bija jāizcīna Latvijas brīvība, karā devās arī 14 gadus veci zēni. Un viņu spēks bija meklējams viņu mīlestībā pret savu valsti, pret Latviju. Katra klase baznīcā nolika svecīti par godu brīvības cīnītājiem. Kopumā atmosfēra pasākumā bija patriotiska.
Arī es gribu veltīt mīlestības vārdus savai Latvijai, tās karavīrus Lāčplēša dienā pieminot:

“Latvija-mana dzimtā zeme. Tai ir visskaistākie rīti un viszvaigžņotākās naktis. Tai ir skaistākā valoda, latviešu valoda. Domāsim par mūsu zemi, aizstāvēsim to un nesīsim tās vārdu plašajā pasaulē. Latvija - mūsu zeme!”


Zanda Laura Šķiņķe

GALERIJA

Šī gada 26.novembrī trīs Rūjienas vidusskolas skolēni Anda Virse, Kristīne Sproģe, Mārcis Lubiņš un skolotāja Māra Guna Dreimane, devās uz Cēsīm, lai piedalītos vēsturiskā ekskursijā pa Cēsu kauju vietām. Pasākumu organizēja Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga tradīciju kopšanas organizatori Māris Niklass un viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Pasākumā piedalījās visas Vidzemes novada skolas, kuras ir saistītas ar Skolnieku rotas karoga vēsturi.

Ekskursiju vadīja Cēsu kaujas lauka izpētes kopas vadītājs, atvaļinātais pulkvežleitnants Ēvalds Krieviņš. Pabijām Cēsīs, Raunā, Liepā, vietās, kur Brīvības cīņās 1919.gada maijā – jūnijā piedalījās Skolnieku rota. Laiks mūs nelutināja, taču ekskursija bija ļoti interesanta, dalījāmies pieredzē, iespaidos, uzzinājām daudz jauna vēsturiskajos notikumos.

Kristīne Sproģe, 12.b klase

GALERIJA