Patriotiskā audzināšana

 

Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī joprojām atradās vācu un krievu karaspēks. Tikai 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotājus padzina no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. Par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī Latvijā šajā datumā atzīmē Lāčplēša dienu. Pieminot šo vēsturiski nozīmīgo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Mūsu skolā Lāčplēša dienu atzīmēja 9.novembrī. Notika svinīgs pasākums Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā, kurā piedalījās skolēni, skolotāji un skolas darbinieki. Sākumā visi pulcējās skolas pagalmā, lai kopīgā gājienā dotos uz pasākuma vietu. Gājiena priekšgalā soļoja mūsu skolas jaunsargi Evija Zariņa un Dāvis Mālmanis.
Pasākumu īpaši svinīgu darīja pūtēju orķestra izpildītie korāļi, savukārt koristi bija izvēlējušies dziesmas, kuru vārdi mums visiem lika aizdomāties par Latviju kā par katra latvieša dzīves pamatvērtību. Skolēni, mācītājs Edijs Kalekaurs un vēstures skolotāja Māra Guna Dreimane teica vārdus, kas aizkustināja no sirds. 1919. gadā, kad bija jāizcīna Latvijas brīvība, karā devās arī 14 gadus veci zēni. Un viņu spēks bija meklējams viņu mīlestībā pret savu valsti, pret Latviju. Katra klase baznīcā nolika svecīti par godu brīvības cīnītājiem. Kopumā atmosfēra pasākumā bija patriotiska.
Arī es gribu veltīt mīlestības vārdus savai Latvijai, tās karavīrus Lāčplēša dienā pieminot:

“Latvija-mana dzimtā zeme. Tai ir visskaistākie rīti un viszvaigžņotākās naktis. Tai ir skaistākā valoda, latviešu valoda. Domāsim par mūsu zemi, aizstāvēsim to un nesīsim tās vārdu plašajā pasaulē. Latvija - mūsu zeme!”


Zanda Laura Šķiņķe

GALERIJA