Patriotiskā audzināšana

Šī gada 26.novembrī trīs Rūjienas vidusskolas skolēni Anda Virse, Kristīne Sproģe, Mārcis Lubiņš un skolotāja Māra Guna Dreimane, devās uz Cēsīm, lai piedalītos vēsturiskā ekskursijā pa Cēsu kauju vietām. Pasākumu organizēja Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga tradīciju kopšanas organizatori Māris Niklass un viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Pasākumā piedalījās visas Vidzemes novada skolas, kuras ir saistītas ar Skolnieku rotas karoga vēsturi.

Ekskursiju vadīja Cēsu kaujas lauka izpētes kopas vadītājs, atvaļinātais pulkvežleitnants Ēvalds Krieviņš. Pabijām Cēsīs, Raunā, Liepā, vietās, kur Brīvības cīņās 1919.gada maijā – jūnijā piedalījās Skolnieku rota. Laiks mūs nelutināja, taču ekskursija bija ļoti interesanta, dalījāmies pieredzē, iespaidos, uzzinājām daudz jauna vēsturiskajos notikumos.

Kristīne Sproģe, 12.b klase

GALERIJA