Patriotiskā audzināšana

 

12.aprīlī Rūjienas vidusskolā viesojās 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas komisijas pārstāvji, lai iepazītos ar Karoga glabātāju skolu veikumu skolēnu patriotisma audzināšanā kārtējā mācību gada laikā un sniegtu vērtējumu, ierosinājumus tālākajam darbam.

 

 

Lai stiprinātu skolēnu patriotisma jūtas, veicinātu interesi un izpratni par Latvijas vēstures notikumiem, Brīvības cīņām un sekmētu līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 2.klases un 7. – 9.klašu deju kolektīvi, kurus vada skolotāja Ilze Lippe, Mazās skolas 1.-3.klašu ansamblis, vadītāja Ilze Leska, bija sagatavojuši patīkamu priekšnesumu 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas komisijas pārstāvjiem.

 

Savukārt 10.klases skolēni līdzdarbojās skolas prezentācijas sagatavošanā un prezentēja Rūjienas vidusskolas veikumu skolēnu patriotisma audzināšanā šī mācību gada laikā.

 

Piederības sekmēšana skolai, novadam, Latvijai ir būtiska jau no pirmā brīža. Esam gandarīti, ka Rūjienas vidusskolā ir aktīvi skolēni, kuri iesaistās un līdzdarbojās pasākumu organizēšanā. Paldies audzinātājām M.Kukemilkai, S.Markinai, L.Āboltiņai – Žīgurei par atbalstu.

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa