Patriotiskā audzināšana

 

Visā valstī, tostarp arī Rūjienas vidusskolā notika svinīgs brīdis, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadu jubilejai, kuru 17.novembra rītā atklāja skolas direktore Linda Čākure ar vārdiem: “Mēs varam mainīt dzīvesvietu un aizbraukt uz citu valsti — pasaule ir ļoti plaša, bet saknes, piederību šai zemei - tieši šeit pie Baltijas jūras, mēs nekad nevaram mainīt, tāpat kā nevaram pamainīt savu tēvu un māti” “Katrs personīgi padomāsim, vai mēs sagādājām dāvanu mūsu Latvijai? Jūs katrs gribat saņem dāvanu savā dzimšanas dienā. Padomāsim, vai mēs neesam darījuši ko tādu, kas sagādās prieku mātei Latvijai, vai esam ar atdevi strādājuši, krājuši zināšanas, izkopuši attiecības ar klasesbiedriem un kaimiņiem, bijuši lojāli, vai tiešām darījām visu, lai Latvija par mums priecātos!”

 

Patiesi, reizēm dzimšanas diena ir tas brīdis, lai sakārtotu domas un aptvertu, ka Latvija ir brīva un neatkarīga valsts. Lai padomātu, ko katram nozīmē šīs vārds — brīvība. Rūjienas vidusskolas audzēkņi noteikti atsaucās direktores aicinājumam svētku dienā atrast laiku un veltīt brīdi tam, lai padomātu, ko katram personīgi nozīmē Latvijas dzimšanas diena.

 

Skolas orķestra pavadījumā kopīgi nodziedājām Latvijas valsts himnu. Paldies skolas orķestrim un vadītājam Gvido Brenčevam par sniegto iespēju. Daļai orķestra dalībnieku šī bija pirmā uzstāšanās reize, līdz ar to atmiņā ļoti paliekoša.

 

Pie krūtīm skolēni nēsāja piespraustu sarkanbaltsarkano lentīti, kas simbolizēja daļu no mūsu karoga, tāpat kā mēs visi kopā esam daļa no mūsu valsts, jo Latviju veidojam katrs personīgi, individuāli, katrs bērns atsevišķi un arī kopā ar savu tēvu un māti, ģimeni, katra mājas ir daļa no mūsu Latvijas.

 

Klašu audzināšanas stundas svētku nedēļā izvērtās ļoti patriotiskas. Katrs audzinātājs bija padomājis, kā skolēnus mudināt aizdomāties par Latvijas zemes nozīmīgumu.

Mācību priekšmetu pedagogi savās stundās tematiski iekļāva dažādas tēmas par Latvijas dabu, vēsturi, klimatu u.tt. Skatījāmies latviešu patriotiskās filmas un veidojām apsveikumus Latvijai.


Svētku nedēļas laikā abās skolas telpās varēja aplūkot skolēnu veidoto attēlu, foto izstādi “Mana zeme skaistā”. Paldies ikvienam par iesaistīšanos izstādes tapšanā. Paldies skolotājai Mārai Gunai Dreimanei, kura piedāvāja iespēju katram skolas pedagogam, darbiniekam, skolēnam veidot Lielvārdes jostas fragmentu no saviem dzīves datiem. Tas bija ļoti vienojoši un emocionāli.

 

“Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām līdz vasaras vēja glāstiem tveicīga jūlija pēcpusdienā. No rudens lapu krāsainās uguņošanas līdz pavasara iezvanīšanai. Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā.”

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa