Patriotiskā audzināšana

Ir aizvadīti divi Latvijai svarīgi svētki- Lāčplēša diena un Latvijas 95.dzimšanas diena. Šos svētkus atzīmēja arī Rūjienas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni, skolotāji un darbinieki.

Pirmdienas, 11.novembra, rīts sākās ar pulcēšanos skolas pagalmā, lai dotos skolas kolektīva gājienā uz Rūjienas Sv.Bērtuļa ev. lut. baznīcu un piedalītos Lāčplēša dienai veltītajā skolas svinīgajā pasākumā. Tika atsvaidzinātas atmiņā zināmas patiesības un nācās padomāt arī par citiem aktuāliem jautājumiem, kurus savos stāstījumos ievija vēstures skolotāja Māra Guna Dreimane un Rūjienas Sv. Bērtuļa ev.lut. baznīcas mācītājs Edijs Kalekaurs. Tālāk mūsu ceļš virzījās uz Sv.Bērtuļa kapiem, lai pie brīvības cīnītāju pieminekļa sveču gaismā katram raisītos pārdomas par mūsu karavīru izcīnītajām uzvarām.

Dienas otrajā pusē skolas zālē tikāmies ar Rūjienas novada domes priekšsēdētāju Gunti Gladkinu, noskaidrojām mums interesējošus jautājumus par mūsu novadu un pilsētu, tikāmies ar Valsts robežsardzes pārstāvi Raiti Briedi un uzzinājām ļoti daudz interesanta par Valsts robežsardzi.

Dienas gaitā svētki turpinājās – klašu kolektīvi čakli darbojās, veidojot „Latvju rakstu” jostas fragmentu, kuru vēlāk skolas zālē varējām vērot kā vienu veselu, neizpalika „Novēlējumi Latvijai” dzimšanas dienā.

Dienas noslēdzošais pasākums bija lāpu gājiens. Prieks, ka atradām laiku, lai iedegtu svecītes kā atgādinājumu, ka godinām karavīrus Varoņu piemiņas dienā.

Svētku nedēļas ietvaros interesantu aktivitāti mums piedāvāja Skolēnu pašpārvalde. Nemaz nebija tik viegli atšifrēt, ko katram mums nozīmē vārds „patriotisms” un kā to atspoguļot izzinošā plakātā. Šķita, ka šis „cietais rieksts” nebūs pa spēkam. Taču galarezultāts gan iepriecināja, gan pārsteidza mūs pašus.

Piektdienas, 15.novembra, rītā visi tikāmies skolas zālē uz svinīgo līniju, lai kopīgi dziedātu Valsts himnu, lai ieklausītos dzejā un dziesmās, atcerētos savus labos padarītos darbus un darbiņus, kā arī lai saņemtu apbalvojumu - saldu dāvanu. Svētku turpinājumā devāmies uz kultūras namu, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, veltītam Latvijas 95. jubilejai un noskatītos literāri muzikālo uzvedumu „No zobena saule lēca”.

Paldies visiem, kuri gadu no gada atbalsta tradīciju – Lāčplēša dienā doties lāpu gājienā un pieminēt mūsu varoņus! Paldies skolēnu vecākiem, klašu audzinātājiem. Cik tas ir svarīgi- būt kopā ar saviem bērniem, skolēniem mums nozīmīgās dienās. Patriotisms nav skaļi lozungi, patriotismu var „iemācīt” tikai caur ko personisku un privātu- stāstiem, atmiņām, dziesmām, kopā būšanu pasākumos. Esmu lepna, ka mūsu skolēni ir savas skolas, sava novada patrioti.

Tik skaista un tik dažādām emocijām piepildīta bija šī nedēļa!

Skolotāja Silva Liepiņa

GALERIJA | GALERIJA