Interešu izglītība

Rūjienas vidusskolas 1.-3. klašu skolēnu
interešu izglītības pulciņu nodarbību saraksts
2018./2019. m. g. 1. semestrī

Pulciņš Vadītājs Klašu grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Deju kolektīvs „Capatiņas” Ilze Lippe 1.     12:40 – 13:20
13:40 – 14:20
13:40 – 14:20  
Deju kolektīvs „Capatiņas” Ilze Lippe 2.   12:50 – 13:30 14:30 – 15:10    
Deju kolektīvs „Capatiņas” Ilze Lippe 3.   13:40 – 14:20   14:30 – 15:10  
Iepazīsties – krievu valoda Ligita Gaile 2.   13:40 – 14:20      
Iepazīsties – krievu valoda Ligita Gaile 3.a   12:50 – 13:30      
Iepazīsties – krievu valoda Ligita Gaile 3.b       13:40 – 14:20  
Lasīšanas pulciņš Judīte Zumente 1.-3.   15:20 – 16:00   15:20 – 16:00  
Prasmīgās rokas Pārsla Roķe 1.-3. 8:10 – 8:50     8:10 – 8:50  
Eiropas pulciņš Ligita Gaile 2.-3.   14:30 – 15:10      
Trases automodelisms
(Rīgas iela 30)
Guntis Lapsiņš 1.-12.     15:00 – 18:00   15:00 – 18:00

 

Rūjienas vidusskolas 4.-12. klašu skolēnu
interešu izglītības pulciņu nodarbību saraksts
2018./2019. m. g. 1. semestrī

Pulciņš Vadītājs Klašu grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Trases automodelisms Guntis Lapsiņš 1.-12.     15:00 – 18:00   15:00 – 18:00
Deju kolektīvs „Capatiņas” Ilze Lippe 4.   15:20 – 16:20   15:20 – 16:20  
Eiropas pulciņš Ligita Gaile 4.-6. 14:30 – 15:10        
Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) Inguna Kūķe 4.-12.   16:00 – 16:40      
Skolas muzejs Eva Engere 4.-12.   14:30 – 15:10   13:40 – 14:20  
„Hey – dzīvo droši!” – ugunsdzēsības sports Linda Čākure 4.-12.       15:30 – 17:30 17:00 – 20:00
Cielavas gudrības Līga Āboltiņa Žīgure 5.-6.   13:40 – 14:20      
Teātris Dace Ķīkule 5.-6. 13:40 – 14:20   13:40 – 14:20    
Deju kolektīvs „Jampadracis” Ilze Lippe 5.-6. 15:20 – 16:20   15:20 – 16:20    
Vizuāli plastiskā māksla Diāna Kaužēna 5.-12.     15:15 – 15:55    
Kokapstrāde Uldis Žīgurs 5.-12.   15:45 – 17:30 15:45 – 17:30    
Programmēšanas pulciņš I Māra Ozola 5.-6. 8:15 – 8:55        
Programmēšanas pulciņš II Māra Ozola 7.-8. 15:10 – 16:30        
Deju kolektīvs „Jampadracis” Ilze Lippe 7.-9.   17:20 – 19:00 17:20 – 19:00    
Vides projekti Anda Deksne 7.-12. 16:00 – 16:40       15:15 – 16:40
Teātris Dace Ķīkule 7.-12. 16:30 – 17:50 16:30 – 17:10      
Jaunie vides līderi Līga Āboltiņa Žīgure 7.-12. 15:15 – 15:55       14:30 – 15:10
„Ejō!” – žurnālistika Ilga Penka 8.-12.     14:20 – 15:00