Darba plāns

Pasākums (vieta)

Datums/Laiks

Mērķauditorija

Projekts / Piezīmes

Atbildīgais (-ie), organizators (-i)

Zobu higiēnists

07.05./9.00 - 12.00

4.b klase

 

I.Amerika

Eiropas eksāmens

09.05. plkst 9:00-16:00

5.-12.kl. skolēni, pedagogi

   

Koncertizrāde Mātes un Ģimenes dienas noskaņās

9.05 plkst. 18:00

Vecāki, skolēni, pedagogi

 

D.Ķīkule, I.Lippe, I.Kūķe

9.b klases individuālais instrumentu koncerts "Ak pavasari..."

10.05.plkst.18:00

9.b klases skolēni un viņu vecāki

 

Ina Plauka, mūzikas skolotāji

Meža dienas - 2018

10.05.

2.b klases skolēni

 

V.Virsis, S.Liepiņa

Jauno Uzņēmēju dienas – SMU fināls Jūrmalā

10.-12.05.

Rūta Zemīte, Jēkabs Zemītis

 

I.Kūķe

Teātris ,,Pelnrušķīte''

11.05.plkst.18:00

4.b klases skolēni un viņu vecāki

   

Meža dienas - 2018

11.05.

9.b klases skolēni

 

M.Līdums, B.Līduma

Pasākums "Pepija Garzeķe profesiju pasaulē"

11.05.

3.a un 3.b klašu skolēni

 

I.Kūķe

Zobu higiēnists

11.05./11.00 - 13.00

3.a klase

 

I.Amerika

Zobu higiēnists

14.05./9.00 - 12.00

3.b klase

 

I.Amerika

Esmu sava darba meistars

14.05./13.00-15.00

4.a klase

Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

I.Kūķe

Mācību ekskursija

16.05.

2.b klase

 

S.Liepiņa

2. Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņas pasākums

17.05.

Skolēni, pedagogi, jaunsargi, Skolnieku rotas karoga glabātāju skolu komandas

 

D.Ķīkule, E.Engere, I.Kūķe

Zobu higiēnists

18.05./10.00 - 13.00

   

I.Amerika

Eksāmens jaunajiem velosipēdistiem

18.05./9.50

Skolēni – interesenti

 

I.Kūķe

Pēdējais zvans

18.05.

9. un 12.klašu skolēni

 

I.Kūķe, D.Ķīkule, G.Liekne

SMU reģionālais gadatirgus Valmierā

19.05

SMU dalībnieki

 

I.Kūķe

Pasākums „Pavasaris krāsās”

21.05.

1.-3.skolēni

 

S.Markina, I.Krūmiņa

Vizīte uz Poliju

21.05.-26.05.

5.klases skolēni -P.Š.Jeske, L.M.Ābele, J.Zemītis. Skolotāji - A.Burve, G.Burvis, L.Gaile

Projekts Let's tune in to Europe

L.Gaile

Mācību ekskursija uz Līgatni

21.05.

6.b klases skolēni

 

G.Kūla

3.klašu skolēnu un vecāku pasākums

24.05./18:00

3.klašu skolēni un vecāki

 

E.Treiere, M.Kukemilka

Mācību ekskursija

25.05.

4.a klases skolēni

 

I.Kūķe

VII Starpnovadu skolēnu tautisko deju svētki

29.05

Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu vsk. tautisko deju kolektīvi

 

I.Lippe, I.Kūķe

Vecāku organizēts pasākums "Lai jauka vasara!"

30.05.

Skolēni, skolotāji, vecāki

 

Skolas dome

SMU noslēguma pasākums Rūjienas Tautas skolā

30.05./14.00

SMU dalībnieki

 

I.Kūķe

Mācību ekskursija uz Liepāju

30.05. - 31.05.

7.a un 7.b klašu skolēni

 

L.Čākure, L.Stupele

Mācību gada noslēguma pasākums "Lepojamies"

31.05.

Skolēni, skolotāji

Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

I.Kūķe, N.Jaunzeme