Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā (mācību jomā) uz noteiktu laiku - profesijas kods 134504

 Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām,
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai vēlama pieredze izglītības vadības darbā,
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādē,
 • Jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī mācību darba metodika, jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt Valsts Izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmas īstenošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • Nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un koordinēt darbu ar apdāvinātajiem izglītojamiem.

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • Pieteikuma vēstuli.

 

Informācija par vakanci:

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz noteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1274 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.12.2021.

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2021.gada 22. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

Rūjienas vidusskola (Skolas ielā 24) aicina darbā Kurinātāju!

Darba pienākumi: 

 • Fiziska izturība;
 • Vēlme čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • Apkures iekārtu (granulu un malkas katli) apkalpošana un citi darbi. Kurināšana ar granulām un malku. Sekot apkures iekārtu kontroles aparatūras rādītājiem saskaņā ar katlu ekspluatācijas noteikumiem un instrukcijām. Sekot apkures iekārtu armatūru, cirkulācijas sūkņu, dūmsūkņa, skursteņa un dūmvadu tehniskajam stāvoklim un to drošai ekspluatācijai. Veikt apkures iekārtu uzturēšanu pastāvīgā darba kārtībā. Uzskaites datus fiksēt reģistrācijas žurnālos;
 • Veikt saimnieciskos darbus skolā un tās teritorijā;
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu;
 • Informēt direktores vietnieces saimnieciskajā darbā par notiekošo skolā;
 • Spēja plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • Veikt ikdienas saimnieciskos darbus Rūjienas vidusskolā pēc direktores un direktores vietnieces saimnieciskajā darbā  norādījumiem;
 • Izpildīt un ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukciju un normatīvu prasības. 

 

Prasības kandidātiem: 

 • Vidējā vai vidējā/ profesionālā izglītība; 
 • Labas latviešu valodas zināšanas;
 • Jāpārzina profesionālās darbības metodes un paņēmieni. Augsta atbildības sajūta. Apkures krāšņu kurinātāja sertifikāts/operatora apliecība un pieredze profesijā uzskatāma par priekšrocību.
 • Iemaņas darbā ar dārza tehniku (trimmeri, zāles pļāvēju un cita tehnika)

 

 • Valstī  noteiktā minimālā stundu tarifu likme.
 • Darbs jāuzsāk no 2021.gada 8.novembra
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku
 • CV lūdzam sūtīt elektroniski – rv@rujienasvidusskola.lv  

 Pieteikumus ar norādi “Kurinātājs” līdz 2021.gada 5. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

 

Rūjienas vidusskola (Rīgas ielā 30) aicina darbā Laboranti/u!

Darba pienākumi: 

 • Fiziska izturība;
 • Vēlme čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • Pārzināt ķīmijas,bioloģijas un fizikas laboratorijās un kabinetos esošos laboratorijas darbu piederumus,traukus un ķīmikālijas, veikt to uzskaiti un sistematizāciju; 
 • Sagatavot un uzstādīt demonstrējumiem nepieciešamās iekārtas, materiālus, nepieciešamības gadījumā piedalīties demostrējuma vadīšanā;
 • Piedalīties uzskaites materiālu sagatavošanā un atjaunošanā;
 • Ievākt un sagatavot laboratorijas darbiem nepieciešamos materiālus;
 • Pēc darbu veikšanas sakārtot kabinetus un laboratorijas.Uzturēt tīras eksperimentu iekārtas,traukus,ierīces, mēbeles, izlietnes;
 • Rūpēties par laboratorijas iekārtu, materiālu un instrument izvietojumu, sistematizāciju un glabāšanu;
 • Skolēnu brīvdienās un laikā, kad nav laboratorijas darbu, veic papildu darbu pēc administrācijas norādījumiem;
 • Spēja plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • Izpildīt un ievērot, sekot līdzi elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukcijām un normatīvajām prasībām. 

 

Prasības kandidātiem: 

 • Vidējā vai vidējā/ profesionālā izglītība; 
 • Labas latviešu valodas zināšanas;
 • Augsta atbildības sajuta;
 • Spēja pielāgoties dažādām mainīgām situācijām;
 • Prasme strādāt komandā un plānot savu laiku

 

 • Bruto alga – 520,- EUR.
 • Darbs jāuzsāk no 2021.gada 8.novembra
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 darba slodze 
 • CV lūdzam sūtīt elektroniski – rv@rujienasvidusskola.lv  

Pieteikumus ar norādi “Vakance – laborants/e” līdz 2021.gada 5. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

Radošs tehnoloģiju konkurss - pieteikšanās visu klašu skolēniem

Sākusies skolēnu komandu pieteikšana konkursam “Pielaiko IT profesiju”. Aicinām veidot skolēnu komandas arī Jūsu skolā – aktīvākā skola saņems naudas balvu 500 EUR apmērā.

Ventspils Digitālais centrs 6. reizi izaicina 1.-12. klašu skolēnus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parādīt savas prasmes un zināšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā. Pieteikšanās starptautiskajam tehnoloģiju konkursam “Ventspils IT izaicinājums” ilgs līdz 14. novembrim. Konkurss noritēs pilnībā attālināti. 

Konkursa fināla kārtā iekļūs 64 erudītāko dalībnieku komandas. Dalībnieki atbilstoši vecumam tiks sadalīti četrās grupās, kur katra grupa pielaikos savu IT profesiju: 

 • A grupa (1.-3.klases skolēni no Latvijas): lietotāja pieredzes un saskarnes dizaineris (UX/UI dizaineris), tēma – mājas lapas dizains. 
 • B grupa (4.-6.klases skolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas): informāciju sistēmu testētājs, tēma – algoritmi. 
 • C grupa (7.-9.klases skolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas): IT projektu vadītājs, tēma – dizaina domāšanas metode. 
 • D grupa (10.-12. klases skolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas): programmatūras izstrādātājs, tēma datorspēļu izstrāde. 


Konkursa norises posmi:

 • atlases kārta līdz 14. novembrim (šajā laikā jāveic komandas reģistrācija un pirmais uzdevums); 
 • 1. kārtas rezultātu paziņošana 22. novembrī; 
 • fināla kārta: 
  • A grupa (1. – 3. klase): 6. decembris; 
  • B grupa (4. – 6. klase): 7. decembris; 
  • C grupa (7. – 9. klase): 8. decembris; 
  • D grupa (10. – 12. klase): 9. decembris. 
  • Tiešsaistes apbalvošanas ceremonija 10. decembrī. 

Balvu fonds:
Kopējais naudas balvu fonds ir 15 000 EUR

 • Aktīvākā skola (visvairāk pieteiktās komandas) katrā vecuma grupā saņems 500 EUR.
 • Naudas balvas saņems 5 labākās komandas katrā vecuma grupā no 400 – 1600 EUR.
 • Labākajiem skolotājiem katrā vecuma grupā balvā 150 EUR.
 • Žūrijas simpātijas balva komandai, kas nav ieguvusi godalgoto vietu, bet ir parādījusi labu sniegumu. 

Aicinām veidot skolēnu komandas, reģistrēt tās konkursa mājaslapā un iesūtīt arī pirmās kārtas uzdevumus! Visu grupu pirmās kārtas uzdevumi ir publicēti konkursa mājaslapā - http://ventspilsitc.com/tasks/

Pielikumā informatīvs materiāls par konkursu.

Attachments:
Download this file (IT-challange-2021.pdf)IT-challange-2021.pdf179 kB

Erudīcijas konkursa “Es zinu visu!” 2. sezona ir klāt!

 

Turpinot iepriekšējā mācību gadā aizsākto, mākslas galerija “Art Platz” sadarbībā ar vēstures skolotāju Edgaru Bērziņu aicina skolu 9.-12. klašu skolēnus individuāli vai ar ģimenēm pieteikties erudīcijas konkursa “Es zinu visu!” 2. sezonai.

Dalībnieki var pieteikties vienam līdz trīs erudīcijas konkursa ceturtdaļfināliem. Lai pieteiktos dalībai, ir jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa. Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un laikiem ir pieejama galerijas "Art Platz" mājaslapā un konkursa nolikumā

 

Konkursā jauniešiem tiek sniegta iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par vēsturi, mākslu, dabu, kino, sportu un citām aktuālām tēmām no mācību satura. Konkurss veidots, lai rosinātu jauniešus piedalīties izglītojošos un savstarpēji vienojošos pasākumos, mudinot apgūt izglītības satura vielu aizraujošā un motivējošā veidā. 

Konkurss tiks īstenots 8 ceturtdaļfinālu, viena pusfināla un viena fināla formā. Ceturtdaļfināli norisināsies neklātienē, Art Platz Zoom vidē, pusfināla un fināla norise plānota galerijā “Art Platz”, Rīgā, Alberta ielā 4-9.Erudīcijas konkurss notiks no 27. oktobra līdz nākamā gada 23. aprīlim. Konkursa norisei, kā iepriekš, varēs sekot līdzi galerijas YouTube kanālā Art Platz.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot e-pastu uz artplatz.office@gmail.com.

 

Erudīcijas konkursa “Es zinu visu!” 1. sezona skatāma YouTube kanālā Art Platz.

 

Uz tikšanos konkursā!

Attachments:
Download this file (Nolikums_2021_2022.pdf)Nolikums_2021_2022.pdf174 kB

 

Uzdrīkstos, Domāju, Radu! – sveicam ar otro  vietu!

 

Šā gada pavasarī un septembra mēnesī seši skolēni no Rūjienas vidusskolas 6. klases (Elizabete Borovkova, Dans Dīmanis, Estere Līduma, Olivers Martinsons, Gustavs Aleksis Mačs un Eduards Miška) jeb komanda “EDEGOM - sapere aude!” piedalījās Latvijas Universitātes atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu 2021”.

Olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās 96 komandas no 53 skolām. Šajā kārtā vairāk kā 500 skolēni parādīja savas individuālās zināšanas matemātikā, dabaszinātnēs un informātikā.

46 komandas turpināja dalību atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu!”. Otrajā kārtā skolēni sadarbojās komandā, veidojot video par zobratu mehānismu. 6. klases skolēni rezultātā izveidoja iekārtu – ventilatoru, kas darbojas ar zobratu mehānismu palīdzību.

Rezultātā tika atlasītas 24 komandas dalībai olimpiādes fināla kārtā, tajā skaitā arī Rūjienas vidusskolas 6. klases komanda. Fināla kārta, kas bija paredzēta 14. maijā, tika pārcelta uz 2021.gada 10.septembri.

Šā gada 10. septembrī fināls norisinājās tiešsaistē, “Zoom” platformā. Patiesi priecājamies, ka skolēniem bija iespēja būt klātienē-skolā, kā vienotai komandai, pat, ja pārējie dalībnieki un organizatori bija it kā tālu prom, bet tajā pat laikā – tepat uz lielā ekrāna.

               Fināla kārta tika sadalīta divās daļās: pirmajā daļā skolēni pāros pildīja uzdevumus pa jomām: 2 skolēni veica dabaszinību pētījumu par organiskajām skābēm sulu dzērienos, 2 skolēni veica matemātikas uzdevumus, bet 2 īstenoja programmēšanas projektu “Scratch” vidē. Otrajā daļā komanda sadarbojās, veicinot inženiertehnisku projektu – veidoja iekārtu ar zobratu mehānismiem no kartona.

               Ļoti priecājamies par saņemtajiem rezultātiem: nominācijā “Pētniecība” (dabaszinību uzdevums) tika iegūts visaugstākais punktu skaits valstī, savukārt kopvērtējumā, iegūstot 69 punktus, komanda izcīnīja godalgoto 2. vietu.

 

Lepojamies ar mūsu skolēniem un viņu pedagogiem!

 

 

 

Konkurss 5.–12. klašu skolēniem – iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavo uzrunu tautai Latvijas 103. dzimšanas dienā!

 

No 13. septembra līdz 13. oktobrim aicinām Latvijas un diasporu vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēnus piedalīties konkursā – iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu tautai Latvijas 103. dzimšanas dienā. Šī gada konkursa temats, par ko jāsagatavo uzruna: “Es – Latvijas nākotnes veidotājs”. Konkurss noris trīs apakšgrupās – 5.–6. klašu, 7.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēniem. Katras apakšgrupas 1. vietas ieguvējam būs iespēja nolasīt savu uzrunu Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas 103. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī š. g. 18. novembrī.

 

Vairāk informācijas Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.