Lieldienas ir prieka pilni svētki, tie nāk ar gaismu – dienas paliek garākas par nakti un iestājas astronomiskais pavasaris. Lieldienas latviešiem vienmēr simbolizējušas gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu. Lieldienās vajagot dejot, lēkt, skriet, pērties un kustēties, jo tas viss simbolizē dzīvību. Arī šodien daudzi cilvēki šo svētku laikā dienasgaismā ceļ tieši senlatviešu tradīcijas.

11.aprīlī Rūjienas vidusskolā visi -  gan lieli, gan mazi gatavojās svētkiem. 4. -  12.klases skolēni rotāja savas klases durvis pavasara tematikā. Savukārt, zināšanas par Lieldienu tradīcijām skolēni varēja pārbaudīt izspēlējot “Lieldienu viktorīnu”, bet klases saliedētību lieliski attēloja vienotā stila diena un klases moto izvirzīšana:

 • A klase “Tur, kur visi bremzē, es spiežu pedāli grīdā!”
 • B klase “ AR VIENU SOLI MŪSU KĀJAS TUVĀK VASARAI.”
 • klase “Mēs esam īpaši!”
 • A klase “Mēs esam atšķirīgi, taču mēs viens otru izceļam!”
 • klase “Kopā esam kustīgi, bezrūpīgi un nepacietīgi!”

Lieldienu pārsteigumu dāvanas 4. – 6.klašu grupā tika pasniegtas 6.klases skolēniem un audzinātājām I.Penkai, A.Markinai, 7. – 9.klašu grupā apbalvota tika 7.A klase ar audzinātāju V.Zviedri, bet 10. – 12.klašu grupā pārsteiguma dāvanu saņēma 11.klases skolēni un audzinātājas L.Čākure, L.Stupele. Liels bija prieks par klašu atsaucību un prieku darboties.

Skolu apmeklēja arī Lieldienu zaķi, kuri 13.aprīlī viesojās pie 1. – 3. klašu skolēniem, izzinoši pavadot pēcpusdienu - noskaidrojot svētku tradīcijas, minot mīklas, dziedot dziesmas un veicot dažādus uzdevumus. Lieldienu zaķi palīdzēja ripināt olas un šūpoties neraksturīgās šūpolēs. Skolēnu sejās bija nolasāms prieks par zaķu izdarībām. Zaķu sagādātie saldie pārsteigumi prieka sajūtu vēl vairāk bagātināja.  

Ar Lieldienām saistīti arī dažādas senču ticējumi. Piemēram, Lieldienas priekšvakarā durvis nosprauda ar pīlādžu zariem, lai ļaunie gari netiek iekšā. Lieldienas rītā, saulei lecot, jāmazgā mute, jo tad tiekot skaists. Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta vasara. Tā arī pie Rūjienas vidusskolas durvīm tika piesprausts pīlādžu zars, lai skolā valdītu draudzība un saticība.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par dalību svētku nedēļā. Novēlam ikvienam, mazam un lielam, kopt svētku tradīcijas, sagādāt sev un mīļajiem svētku prieku, kas pulcē kopā visu ģimeni un draugus, radot kopā būšanas prieku.

Lai saules gaisma izstaro ne tikai debesis, bet pārvērš savu starojumu draudzības gaismā, kas dod siltumu mūsu sirdij ikdienā un atstarojas vārdos, domās un darbos .

Priecīgas Lieldienas!

 

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aiga Siliņa

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !

 

 

Ej, bāliņ, taisnu ceļu,

Runā taisnu valodiņu!
Tad ir Dievs palīdzēs
Taisnu mūžu nodzīvot.

 (Latviešu tautasdziesma)

 

Latviešu tauta var būt lepna par savu valodu. Valoda sevī ietver gan nacionalitāti, kultūru un tautas raksturu, kuru ikdienā ietērpjam vārdos. Katra valoda tai raksturīgā veidā saista cilvēku un tautu ar pasauli, ir starpniece izziņā un uztverē. Valodu dažādība nav tikai skaņu un zīmju valstība, bet arī pasaules skatījuma dažādība.

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un daiļumam. Dzimtās valodas dienu sagaidot, Rūjienas vidusskolā 1. – 3.klašu skolēniem tika izsludināts konkurss “Mana dzimtā valoda”. 23.marta pēcpusdienā Rūjienas vidusskolas 1. – 3.klases skolēni svinīgi pulcējās, lai apbalvotu skolēnu radošo darbu konkursa “Mana dzimtā valoda” atzinību un Valodas balvu saņēmējus. 

Konkursā sagaidījām lielu radošo darbu pieteikumu skaitu – 73 radošos darbus (dzejoļus, aforismus, kolāžas un zīmējumus) 1. – 3.klašu grupā. 

Lasīt tālāk: Mana dzimtā valoda

Tikšanās ar skudru Urdu.

 

Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām. Tiek izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

 

Rosinot bērnu interesi par vidi un iespējām to saudzēt, kā arī veicinot atkritumu šķirošanas paradumus, 2021./2022.mācību gadā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā 1. - 6.klašu skolēniem mācību programmu "Es vidē šodien un rīt". Programmas mērķis ir sekmēt skolēnu radošumu, jutīgumu un interesi par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

 

Lai mainītos mūsu domāšana par atkritumu apsaimniekošanu, par atkritumu izmantošanu jāsāk runāt jau no pirmsskolas un jāturpina par to aktualizēt visa vecuma cilvēkiem. Tāpēc arī 3.a klases skolēni 4.martā izmantoja iespēju un pieteicās nodarbībai vides izglītības centrā “Urda”, lai izzinātu un atkārtotu dažādus jautājumus par tēmu “Es un mani atkritumi”.  Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, nodarbība notika tiešsaistē, taču tas nemazināja tikšanās prieku ar skudriņu Urdu. Skolēnu sejās bija vērojams patiess prieks, kad kopā ar Urdu varēja nodarbību iesākt ar rīta vingrošanu. Nodarbības vadītājas Baibas Līviņas – Jarohovičas teorētiskā prezentācija, īsfilma un padomi pareizai materiālu šķirošanai, iepazīšanās ar Žani Neveisteri ( Žaņa spēks slēpjas zinātkārē un matos – brīžos, kad viņš izvēlas darīt labu, tie zied, bet novīst, kad Žaņa rīcība varētu būt videi draudzīgāka), veicināja visdažādākos jautājumus par atkritumu šķirošanu arī pēc izzinošā video klipa “Nebaro atkritumu poligonu!”.

 

 3.a klases skolēnu pārdomas pēc nodarbības:

 • Ja šķiro atkritumus, tad tu palīdzi dabai un sev, jo, ja daba ir tīra, tad ir ļoti svaigs gaiss un tu jūties labi, ja esi dabai palīdzējis. / Keita /
 • Es šodien jaunu uzzināju to, ka plastmasu gatavo no naftas. Mani neiepriecināja, ka cilvēki met atkritumus pie jūras. / Edvards /
 • Man patika domāt līdzi, izteikt savas domas. Gribētos satikties īstā dzīvē ar skudriņu Urdu. / Karlīne /
 • Es tagad zinu, ka atkritumos nevar mest kaulus, krūzes. / Ernests /
 • Man patika, ka visu pastāstīja un izskaidroja. Es uzzināju, ka ir vairāki kalni no atkritumiem, ka atkritumus šķiro ar rokām. Gribētos, lai šādas nodarbības būtu ilgākas. / Marete /
 • Uzzināju, kur ved mūsu atkritumus, kā arī to, ka ir jāšķiro tās lietas, kuras var. Bija forša stunda! / Agnija /
 • Mani iepriecināja tas, ka daudzi cilvēki šķiro atkritumus. Es daudz uzzināju par atkritumiem: kur tie glabājas un ko ar tiem dara. /Anda/
 • Man patika Urdas vingrojumi. Uzzināju, ka papīru un citus priekšmetus var pārveidot. / Adrija /
 • Ja mēs šķirosim atkritumus, tad daba būs priecīga. / Elizabete /
 • vislabāk patika no sākuma izkustēties. / Armands/
 • Es uzzināju, ka ir jāšķiro visādi atkritumi. / Vendija /

 

Pēc šādas nodarbības mēs kopā ar Santu aicinām visus: “Šķiro atkritumus un sargā apkārtni!”

 

Nodarbībā piedalījās un skolēnu domas apkopoja

3.a klases audzinātāja Silva Liepiņa

 

 

Šodien, 10. martā, komponista un pedagoga Ēvalda Siliņa 103.dzimšanas diena. Daudz laimes, jubilār!

Mūsu jubilārs ir īpašs, tāpēc arī īpaša dāvana viņam – I vokālistu konkurss ''Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā''. Konkursa idejas autore ir Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotāja un kordiriģente Digna Gailīte. Konkursa mērķis – atklāt talantīgus bērnus, veicināt viņu radošo pašizpausmi un vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, dziedot Ē. Siliņa dziesmas.

Vokālistu konkursā piedalījās dziedātāji no Kocēnu pamatskolas (mūzikas skolotāja Ina Plauka), J. Endzelīna Kauguru pamatskolas (mūzikas skolotājs Sandris Dubovs), Naukšēnu vidusskolas (mūzikas skolotāja Inese Nora Dālberga), Rencēnu pamatskolas, Trikātas pamatskolas (skolotāja Lelde Subatele) un Rūjienas vidusskolas (mūzikas skolotājas Aira Burve un Ilze Leska). Tāpat žūriju priecēja arī Mazsalacas PII “Dārziņš” un Vecates kultūras nama (abiem mūzikas skolotāja Baiba Bīviņa), un Rūjienas PII “Vārpiņa” (mūzikas skolotāja Ilze Leska) vokālisti.

Ja konkurss, tad jau konkurss, tātad bija arī žūrija. Un žūrijas komisiju veidoja Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja un Ē. Siliņa meita Līga Siliņa, koncertmeistare Antra Sloka, Rūjienas mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa un pati idejas autore D. Gailīte. Žūrijas pārstāves gan vienojas, ka pagaidām konkursa rezultāti netiks publicēti, bet paliks zināmi katrai izglītības iestādei individuāli.

D. Gailīte ir pārliecināta, ka vokālistu konkurss nākotnē kļūs par nozīmīgu Rūjienas vidusskolas tradīciju un neatņemamu Valmieras novada kultūras dzīves sastāvdaļu.