Baltijas jūras projekts aicina piedalīties jauniešus ikgadējā konkursā

“Klimata izmaiņas un migrācija”.

Šogad jautājumi trijām vecuma grupām:

10-13 gadi (izpildes laiks 30min., 5 jautājumi)

13-16 gadi (izpildes laiks 45 min., 8 jautājumi)

17-19 gadi ( izpildes laiks 60min., 10 jautājumi) 

Uz konkursa jautājumiem vari atbildēt līdz 6.decembrim!

Sīkāku informāciju, un saiti uz jautājumiem meklē šeit: https://unesco-bsp.blogspot.com/2021/11/the-unesco-baltic-sea-projects-webquiz.html


Konkursa “Ventspils IT challenge” komanda izsaka pateicību tām skolēnu komandām, kuras savus pieteikumus jau ir iesūtījušas un informē, ka saistībā ar pēdējā laikā noteiktajiem stingrajiem ierobežojumiem un pēc vairākkārtēja dalībnieku lūguma pieteikšanās termiņš tiek pagarināts par vienu nedēļu – līdz 19. novembrim (ieskaitot). Vēršam uzmanību, ka uzdevumi ir pieejami publiski jebkurā laikā un nav jāgaida, kad tie tiks nosūtīti uz e-pastu:  http://ventspilsitc.com/tasks/

Konkursa tēma šogad ir “Pielaiko IT profesiju”, un ņemot vērā pandēmijas apstākļus, tā norise paredzēta pilnībā attālinātā formātā. Tajā aicināti piedalīties visu klašu skolēni. Pirmais, kas ir jāpaveic – jāizveido trīs cilvēku komanda un jāpiesaista skolotājs vai mentors, kas var būt arī, piemēram, kāds no vecākiem, kas palīdzētu ideju realizēšanā. Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus palūkoties dziļāk IT profesiju dažādībā, un kas zina, iespējams, savu nākotni saistīt tieši ar kādu no IT nozares specialitātēm.

Detalizētāku informāciju par konkursa norisi var saņemt pie Ventspils Digitālā centra pārstāvja Raita Rozes, zvanot +371 28458018 vai rakstot uz e-pastu: itc@ventspils.lv

 

Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina jauniešus uz tiešsaistes tikšanos, kurā runāsim par literatūru, grāmatām, lasīšanas paradumiem, iepazīsimies ar dažādiem literatūras žanriem, meklēsim domubiedrus sarunām. Šī mēneša tēma - šausmu stāsti.

Pasākums notiks:

10.novembrī plkst. 18.00
platformā GOOGLE Meet (vēlama dalība ar video un audio nodrošinājumu)
DRESKODS: Šausmu stāsta varonis

 

Pieteikšanās līdz 8.novembrim šeit: https://ieej.lv/6Md6d

Sīkāka informācija: egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv

 

Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā (mācību jomā) uz noteiktu laiku - profesijas kods 134504

 Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām,
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai vēlama pieredze izglītības vadības darbā,
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādē,
 • Jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī mācību darba metodika, jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt Valsts Izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmas īstenošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • Nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un koordinēt darbu ar apdāvinātajiem izglītojamiem.

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • Pieteikuma vēstuli.

 

Informācija par vakanci:

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz noteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1274 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.12.2021.

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2021.gada 22. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

Rūjienas vidusskola (Skolas ielā 24) aicina darbā Kurinātāju!

Darba pienākumi: 

 • Fiziska izturība;
 • Vēlme čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • Apkures iekārtu (granulu un malkas katli) apkalpošana un citi darbi. Kurināšana ar granulām un malku. Sekot apkures iekārtu kontroles aparatūras rādītājiem saskaņā ar katlu ekspluatācijas noteikumiem un instrukcijām. Sekot apkures iekārtu armatūru, cirkulācijas sūkņu, dūmsūkņa, skursteņa un dūmvadu tehniskajam stāvoklim un to drošai ekspluatācijai. Veikt apkures iekārtu uzturēšanu pastāvīgā darba kārtībā. Uzskaites datus fiksēt reģistrācijas žurnālos;
 • Veikt saimnieciskos darbus skolā un tās teritorijā;
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu;
 • Informēt direktores vietnieces saimnieciskajā darbā par notiekošo skolā;
 • Spēja plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • Veikt ikdienas saimnieciskos darbus Rūjienas vidusskolā pēc direktores un direktores vietnieces saimnieciskajā darbā  norādījumiem;
 • Izpildīt un ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukciju un normatīvu prasības. 

 

Prasības kandidātiem: 

 • Vidējā vai vidējā/ profesionālā izglītība; 
 • Labas latviešu valodas zināšanas;
 • Jāpārzina profesionālās darbības metodes un paņēmieni. Augsta atbildības sajūta. Apkures krāšņu kurinātāja sertifikāts/operatora apliecība un pieredze profesijā uzskatāma par priekšrocību.
 • Iemaņas darbā ar dārza tehniku (trimmeri, zāles pļāvēju un cita tehnika)

 

 • Valstī  noteiktā minimālā stundu tarifu likme.
 • Darbs jāuzsāk no 2021.gada 8.novembra
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku
 • CV lūdzam sūtīt elektroniski – rv@rujienasvidusskola.lv  

 Pieteikumus ar norādi “Kurinātājs” līdz 2021.gada 5. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

 

Rūjienas vidusskola (Rīgas ielā 30) aicina darbā Laboranti/u!

Darba pienākumi: 

 • Fiziska izturība;
 • Vēlme čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • Pārzināt ķīmijas,bioloģijas un fizikas laboratorijās un kabinetos esošos laboratorijas darbu piederumus,traukus un ķīmikālijas, veikt to uzskaiti un sistematizāciju; 
 • Sagatavot un uzstādīt demonstrējumiem nepieciešamās iekārtas, materiālus, nepieciešamības gadījumā piedalīties demostrējuma vadīšanā;
 • Piedalīties uzskaites materiālu sagatavošanā un atjaunošanā;
 • Ievākt un sagatavot laboratorijas darbiem nepieciešamos materiālus;
 • Pēc darbu veikšanas sakārtot kabinetus un laboratorijas.Uzturēt tīras eksperimentu iekārtas,traukus,ierīces, mēbeles, izlietnes;
 • Rūpēties par laboratorijas iekārtu, materiālu un instrument izvietojumu, sistematizāciju un glabāšanu;
 • Skolēnu brīvdienās un laikā, kad nav laboratorijas darbu, veic papildu darbu pēc administrācijas norādījumiem;
 • Spēja plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • Izpildīt un ievērot, sekot līdzi elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukcijām un normatīvajām prasībām. 

 

Prasības kandidātiem: 

 • Vidējā vai vidējā/ profesionālā izglītība; 
 • Labas latviešu valodas zināšanas;
 • Augsta atbildības sajuta;
 • Spēja pielāgoties dažādām mainīgām situācijām;
 • Prasme strādāt komandā un plānot savu laiku

 

 • Bruto alga – 520,- EUR.
 • Darbs jāuzsāk no 2021.gada 8.novembra
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 darba slodze 
 • CV lūdzam sūtīt elektroniski – rv@rujienasvidusskola.lv  

Pieteikumus ar norādi “Vakance – laborants/e” līdz 2021.gada 5. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

Radošs tehnoloģiju konkurss - pieteikšanās visu klašu skolēniem

Sākusies skolēnu komandu pieteikšana konkursam “Pielaiko IT profesiju”. Aicinām veidot skolēnu komandas arī Jūsu skolā – aktīvākā skola saņems naudas balvu 500 EUR apmērā.

Ventspils Digitālais centrs 6. reizi izaicina 1.-12. klašu skolēnus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parādīt savas prasmes un zināšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā. Pieteikšanās starptautiskajam tehnoloģiju konkursam “Ventspils IT izaicinājums” ilgs līdz 14. novembrim. Konkurss noritēs pilnībā attālināti. 

Konkursa fināla kārtā iekļūs 64 erudītāko dalībnieku komandas. Dalībnieki atbilstoši vecumam tiks sadalīti četrās grupās, kur katra grupa pielaikos savu IT profesiju: 

 • A grupa (1.-3.klases skolēni no Latvijas): lietotāja pieredzes un saskarnes dizaineris (UX/UI dizaineris), tēma – mājas lapas dizains. 
 • B grupa (4.-6.klases skolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas): informāciju sistēmu testētājs, tēma – algoritmi. 
 • C grupa (7.-9.klases skolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas): IT projektu vadītājs, tēma – dizaina domāšanas metode. 
 • D grupa (10.-12. klases skolēni no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas): programmatūras izstrādātājs, tēma datorspēļu izstrāde. 


Konkursa norises posmi:

 • atlases kārta līdz 14. novembrim (šajā laikā jāveic komandas reģistrācija un pirmais uzdevums); 
 • 1. kārtas rezultātu paziņošana 22. novembrī; 
 • fināla kārta: 
  • A grupa (1. – 3. klase): 6. decembris; 
  • B grupa (4. – 6. klase): 7. decembris; 
  • C grupa (7. – 9. klase): 8. decembris; 
  • D grupa (10. – 12. klase): 9. decembris. 
  • Tiešsaistes apbalvošanas ceremonija 10. decembrī. 

Balvu fonds:
Kopējais naudas balvu fonds ir 15 000 EUR

 • Aktīvākā skola (visvairāk pieteiktās komandas) katrā vecuma grupā saņems 500 EUR.
 • Naudas balvas saņems 5 labākās komandas katrā vecuma grupā no 400 – 1600 EUR.
 • Labākajiem skolotājiem katrā vecuma grupā balvā 150 EUR.
 • Žūrijas simpātijas balva komandai, kas nav ieguvusi godalgoto vietu, bet ir parādījusi labu sniegumu. 

Aicinām veidot skolēnu komandas, reģistrēt tās konkursa mājaslapā un iesūtīt arī pirmās kārtas uzdevumus! Visu grupu pirmās kārtas uzdevumi ir publicēti konkursa mājaslapā - http://ventspilsitc.com/tasks/

Pielikumā informatīvs materiāls par konkursu.

Attachments:
Download this file (IT-challange-2021.pdf)IT-challange-2021.pdf179 kB

Erudīcijas konkursa “Es zinu visu!” 2. sezona ir klāt!

 

Turpinot iepriekšējā mācību gadā aizsākto, mākslas galerija “Art Platz” sadarbībā ar vēstures skolotāju Edgaru Bērziņu aicina skolu 9.-12. klašu skolēnus individuāli vai ar ģimenēm pieteikties erudīcijas konkursa “Es zinu visu!” 2. sezonai.

Dalībnieki var pieteikties vienam līdz trīs erudīcijas konkursa ceturtdaļfināliem. Lai pieteiktos dalībai, ir jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa. Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un laikiem ir pieejama galerijas "Art Platz" mājaslapā un konkursa nolikumā

 

Konkursā jauniešiem tiek sniegta iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par vēsturi, mākslu, dabu, kino, sportu un citām aktuālām tēmām no mācību satura. Konkurss veidots, lai rosinātu jauniešus piedalīties izglītojošos un savstarpēji vienojošos pasākumos, mudinot apgūt izglītības satura vielu aizraujošā un motivējošā veidā. 

Konkurss tiks īstenots 8 ceturtdaļfinālu, viena pusfināla un viena fināla formā. Ceturtdaļfināli norisināsies neklātienē, Art Platz Zoom vidē, pusfināla un fināla norise plānota galerijā “Art Platz”, Rīgā, Alberta ielā 4-9.Erudīcijas konkurss notiks no 27. oktobra līdz nākamā gada 23. aprīlim. Konkursa norisei, kā iepriekš, varēs sekot līdzi galerijas YouTube kanālā Art Platz.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot e-pastu uz artplatz.office@gmail.com.

 

Erudīcijas konkursa “Es zinu visu!” 1. sezona skatāma YouTube kanālā Art Platz.

 

Uz tikšanos konkursā!

Attachments:
Download this file (Nolikums_2021_2022.pdf)Nolikums_2021_2022.pdf174 kB