Ej, bāliņ, taisnu ceļu,

Runā taisnu valodiņu!
Tad ir Dievs palīdzēs
Taisnu mūžu nodzīvot.

 (Latviešu tautasdziesma)

 

Latviešu tauta var būt lepna par savu valodu. Valoda sevī ietver gan nacionalitāti, kultūru un tautas raksturu, kuru ikdienā ietērpjam vārdos. Katra valoda tai raksturīgā veidā saista cilvēku un tautu ar pasauli, ir starpniece izziņā un uztverē. Valodu dažādība nav tikai skaņu un zīmju valstība, bet arī pasaules skatījuma dažādība.

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un daiļumam. Dzimtās valodas dienu sagaidot, Rūjienas vidusskolā 1. – 3.klašu skolēniem tika izsludināts konkurss “Mana dzimtā valoda”. 23.marta pēcpusdienā Rūjienas vidusskolas 1. – 3.klases skolēni svinīgi pulcējās, lai apbalvotu skolēnu radošo darbu konkursa “Mana dzimtā valoda” atzinību un Valodas balvu saņēmējus. 

Konkursā sagaidījām lielu radošo darbu pieteikumu skaitu – 73 radošos darbus (dzejoļus, aforismus, kolāžas un zīmējumus) 1. – 3.klašu grupā. 

Lasīt tālāk: Mana dzimtā valoda

Tikšanās ar skudru Urdu.

 

Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām. Tiek izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

 

Rosinot bērnu interesi par vidi un iespējām to saudzēt, kā arī veicinot atkritumu šķirošanas paradumus, 2021./2022.mācību gadā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā 1. - 6.klašu skolēniem mācību programmu "Es vidē šodien un rīt". Programmas mērķis ir sekmēt skolēnu radošumu, jutīgumu un interesi par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

 

Lai mainītos mūsu domāšana par atkritumu apsaimniekošanu, par atkritumu izmantošanu jāsāk runāt jau no pirmsskolas un jāturpina par to aktualizēt visa vecuma cilvēkiem. Tāpēc arī 3.a klases skolēni 4.martā izmantoja iespēju un pieteicās nodarbībai vides izglītības centrā “Urda”, lai izzinātu un atkārtotu dažādus jautājumus par tēmu “Es un mani atkritumi”.  Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, nodarbība notika tiešsaistē, taču tas nemazināja tikšanās prieku ar skudriņu Urdu. Skolēnu sejās bija vērojams patiess prieks, kad kopā ar Urdu varēja nodarbību iesākt ar rīta vingrošanu. Nodarbības vadītājas Baibas Līviņas – Jarohovičas teorētiskā prezentācija, īsfilma un padomi pareizai materiālu šķirošanai, iepazīšanās ar Žani Neveisteri ( Žaņa spēks slēpjas zinātkārē un matos – brīžos, kad viņš izvēlas darīt labu, tie zied, bet novīst, kad Žaņa rīcība varētu būt videi draudzīgāka), veicināja visdažādākos jautājumus par atkritumu šķirošanu arī pēc izzinošā video klipa “Nebaro atkritumu poligonu!”.

 

 3.a klases skolēnu pārdomas pēc nodarbības:

 • Ja šķiro atkritumus, tad tu palīdzi dabai un sev, jo, ja daba ir tīra, tad ir ļoti svaigs gaiss un tu jūties labi, ja esi dabai palīdzējis. / Keita /
 • Es šodien jaunu uzzināju to, ka plastmasu gatavo no naftas. Mani neiepriecināja, ka cilvēki met atkritumus pie jūras. / Edvards /
 • Man patika domāt līdzi, izteikt savas domas. Gribētos satikties īstā dzīvē ar skudriņu Urdu. / Karlīne /
 • Es tagad zinu, ka atkritumos nevar mest kaulus, krūzes. / Ernests /
 • Man patika, ka visu pastāstīja un izskaidroja. Es uzzināju, ka ir vairāki kalni no atkritumiem, ka atkritumus šķiro ar rokām. Gribētos, lai šādas nodarbības būtu ilgākas. / Marete /
 • Uzzināju, kur ved mūsu atkritumus, kā arī to, ka ir jāšķiro tās lietas, kuras var. Bija forša stunda! / Agnija /
 • Mani iepriecināja tas, ka daudzi cilvēki šķiro atkritumus. Es daudz uzzināju par atkritumiem: kur tie glabājas un ko ar tiem dara. /Anda/
 • Man patika Urdas vingrojumi. Uzzināju, ka papīru un citus priekšmetus var pārveidot. / Adrija /
 • Ja mēs šķirosim atkritumus, tad daba būs priecīga. / Elizabete /
 • vislabāk patika no sākuma izkustēties. / Armands/
 • Es uzzināju, ka ir jāšķiro visādi atkritumi. / Vendija /

 

Pēc šādas nodarbības mēs kopā ar Santu aicinām visus: “Šķiro atkritumus un sargā apkārtni!”

 

Nodarbībā piedalījās un skolēnu domas apkopoja

3.a klases audzinātāja Silva Liepiņa

 

 

Šodien, 10. martā, komponista un pedagoga Ēvalda Siliņa 103.dzimšanas diena. Daudz laimes, jubilār!

Mūsu jubilārs ir īpašs, tāpēc arī īpaša dāvana viņam – I vokālistu konkurss ''Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā''. Konkursa idejas autore ir Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotāja un kordiriģente Digna Gailīte. Konkursa mērķis – atklāt talantīgus bērnus, veicināt viņu radošo pašizpausmi un vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, dziedot Ē. Siliņa dziesmas.

Vokālistu konkursā piedalījās dziedātāji no Kocēnu pamatskolas (mūzikas skolotāja Ina Plauka), J. Endzelīna Kauguru pamatskolas (mūzikas skolotājs Sandris Dubovs), Naukšēnu vidusskolas (mūzikas skolotāja Inese Nora Dālberga), Rencēnu pamatskolas, Trikātas pamatskolas (skolotāja Lelde Subatele) un Rūjienas vidusskolas (mūzikas skolotājas Aira Burve un Ilze Leska). Tāpat žūriju priecēja arī Mazsalacas PII “Dārziņš” un Vecates kultūras nama (abiem mūzikas skolotāja Baiba Bīviņa), un Rūjienas PII “Vārpiņa” (mūzikas skolotāja Ilze Leska) vokālisti.

Ja konkurss, tad jau konkurss, tātad bija arī žūrija. Un žūrijas komisiju veidoja Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja un Ē. Siliņa meita Līga Siliņa, koncertmeistare Antra Sloka, Rūjienas mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa un pati idejas autore D. Gailīte. Žūrijas pārstāves gan vienojas, ka pagaidām konkursa rezultāti netiks publicēti, bet paliks zināmi katrai izglītības iestādei individuāli.

D. Gailīte ir pārliecināta, ka vokālistu konkurss nākotnē kļūs par nozīmīgu Rūjienas vidusskolas tradīciju un neatņemamu Valmieras novada kultūras dzīves sastāvdaļu.

 

Rūjienas vidusskola (turpmāk – Iestāde)

 uz nenoteiktu laiku aicina darbā ēku uzraugu,

darba vietas adrese: Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads

 

Ja Tev ir vēlme:

 • čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • veikt saimnieciskos darbus skolā un tās teritorijā;
 • veikt ikdienas sīkos remonta darbus Rūjienas vidusskolā pēc direktores vietnieces saimnieciskajā darbā norādījumiem;
 • plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • uzkopt ietves, pagalmu un zaļo zonu, pļaut zāli, grābt lapas;
 • tīrīt sniegu, ledu, kaisīt smilts/sāls maisījumu un citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu;
 • izpildīt un ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukciju un normatīvu prasības.

 

Ja Tev ir:

 • pamatizglītība vai vidējā izglītība;
 • labas latviešu valodas zināšanas;
 • iemaņas darbā ar dārza tehniku (trimmeri, zāles pļāvēju un cita tehnika)
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja pielāgoties dažādām mainīgām situācijām;
 • prasme strādāt komandā un plānot savu laiku.

 

 

Mēs Tev piedāvājam:

 • darba slodzi 1 likme;
 • bruto algu – 500,- EUR.
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • pēc 3 mēnešu pārbaudes laika – veselības apdrošināšanas polisi;
 • atsaucīgu kolēģu atbalstu.

 

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV) lūdzam iesniegt:

 • e-pastā: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv ar norādi: “Vakance – ēku uzraugs”.
 • pa pastu Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads LV-4240;
 • tālrunis informācijai lietvedībā 64268136.

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

Attachments:
Download this file (Vakance - ēku uzraugs.pdf)Vakance - ēku uzraugs.pdf165 kB

PIESAKI savas PAŠPĀRVALDES IDEJU
un saņem līdz 1000 eiro tās ĪSTENOŠANAI!

 

Kas jādara?
→ Sapulcē komandā trīs pašpārvalžu pārstāvjus (13 līdz 25 gadu vecuma grupā) un atbalsta personu,
līdz 28. februārim piesakiet komandu mācībām: ej.uz/Kontakts-anketa,
→ izvēlieties projekta virzienu: veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību vai turpināt 2021. gada “Labbūtības ceļakarti”,
→ gatavojies projektu iesniegšanai maijā savas pašvaldības kontaktpersonai (meklē interaktīvajā kartē šeit: ej.uz/iniciativa-Kontakts)

 

Iniciatīva “Kontakts” atbalsta idejas, kas:
→ stiprina jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību,
→ veicina labbūtību un mazina Covid-19 pandēmijas sekas,
→ stiprina komunikāciju starp pašpārvaldēm vai uzlabo skolas iekšējo komunikāciju.

 

Uzzini vairāk: ej.uz/iniciativa-Kontakts

 

 

Pusaudžu vecākus aicina uz izglītojošu nodarbību ciklu

 

Lai sniegtu pusaudžu vecākiem teorētiskās zināšanas par pusaudža vecumposmam aktuālākajām tēmām un iespējamām grūtībām, kā arī nodrošinātu psiholoģisko atbalstu audzināšanas procesā, sniegtu profesionālu psihologa palīdzību un citu vecāku atbalstu un pieredzi, pusaudžu vecāki aicināti pieteikties izglītojošam nodarbību ciklam “Ceļvedis audzinot pusaudzi”. Nodarbības paredzētas vecākiem, kuri audzina pusaudžus vecumā no 12 līdz 17 gadiem.

 

Programmā tiks aplūkotas 10 tēmas:

 1. Ievads “Ceļvedis audzinot pusaudzi” programmā;
 2. Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība;
 3. Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija;
 4. Veselīgs dzīvesveids;
 5. Pusaudžu seksualitāte;
 6. Pusaudžu sociālās prasmes;
 7. Emociju pašregulācija;
 8. Disciplinēšana;
 9. Dzīves prasmes;
 10. Rūpes par sevi.

 

Nodarbības sāksies 7.martā un norisināsies ik pirmdienu no plkst.18.00 līdz plkst.21.00 tiešsaistes platformā ZOOM.

 

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22411816 (Madara).

 

Nodarbības norisinās bez maksas projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.

 

 

Aicinām pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2022./2023. mācību gadā

 

“Ceļš uz izglītību jāpieveic katram pašam, bet tas nenozīmē doties pretī mērķiem vienatnē. Pateicoties stipendijai, esmu varējis atvieglot ceļa somas un atbrīvoties no liekām nastām, koncentrējoties uz šobrīd svarīgāko – savu nākotni. Zinu: rītdiena ir manās rokās, bet šodien uzticos tiem, kas dalījušies savā mīlestībā, lai palīdzēt citiem, jo reizēm, lai nokļūtu augšup, vajag kādu, kas palīdz pacelties no zemes, ” ar sekojošiem stipendiāta ceļa vārdiem aicinām vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēnus un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventus no 1. februāra līdz 1. martam pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2022./2023. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Pirms pieteikšanās iesakām izvērtēt nepieciešamību pēc stipendijas, kā arī atbilstību stipendiju konkursa kritērijiem. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi mācību olimpiādēs, ir no daudzbērnu ģimenes.

Lai pieteiktos stipendijai, kandidātam jāsagatavo nepieciešami dokumenti un motivācijas vēstule, kas jāpievieno, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu Vītolu fonda mājaslapā www.vitolufonds.lv. Fonda ziedotāji nosaka, kurai nozarei stipendiju piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Elektroniskās anketas aizpildīšanas termiņš: 01.02.2022.–01.03.2022. Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz e-pastu info@vitolufonds.lv.

Plašāka informācija par stipendiju: https://www.vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendijai.

Elektroniskā anketa skatāma šeit: https://anketa.vitolufonds.lv/anketa.php

Vītolu fonds ir nevalstiska organizācija, kas jau 20 gadu garumā piepilda mērķi stipendiju veidā palīdzēt talantīgiem un spējīgiem jauniešiem. Vītolu fonds administrē vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 830 jaunieši, stipendijās izmaksājot vairāk nekā 1,5 milj. eiro. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā 4000 jauniešu.

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv