Pateicoties  skolotājai Ligitai Gailei  un Erasmus projektam “Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices”, interneta veikalam “Big games” Rūjienas vidusskolas ēka, Skolas ielā-24, kurā mācības apgūst 1.-3. klases skolēni, tika pie krāsainākas un izglītojošākas vides. Ēkas gaiteņi tika papildināti ar izzinošām grīdas uzlīmēm, kuras palīdzēs skolēniem izzināt mācību tēmas arī starpbrīžos.

Pēc pirmās uzlīmes izveides uz skolas grīdas, mazajos skolniekos jau bija redzama interese par notiekošo un zinātkāre pamēģināt, izlasīt un izpētīt pavadīja viņus visu mācību nedēļu. Arī pedagogi, kuri strādā šajā ēkā, papildinājumu tumšajiem skolas gaiteņiem novērtēja pozitīvi.

Paldies projekta komandai par sniegto iespēju!

 

I.Dreimane

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā izsludināja atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Projekta izstrādi uzsāka arī Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde.

Līdz gada beigām skolēnu komanda īstenos vairākas informatīvas aktivitātes un publicitātes kampaņu, atklājot skolēnu pašpārvaldes darba ikdienu un potenciālās iespējas.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Plānots, ka Rūjienas vidusskolā tiks veicināts skolēnu pašpārvaldes dalībnieku skaita pieaugums, pilnveidojot savstarpējo sadarbību un stiprinot skolēnu pilsonisko līdzdalību. Veidojot publicitātes kampaņu, tiks izglītoti un informēti skolēni un skolotāji par pašpārvaldes uzdevumiem, projektiem un iespējām iesaistīties organizācijā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Relīzes autors: Rūjienas vidusskola 

Ar dāliju kurpēm kājās, mākoņu mēteli apvilcis, saulgriežu vainagu galvā un dzintara gabaliņiem plaukstās, Rūjienas vidusskolas pagalmā lepni ir ienācis Septembris. 

Latviešiem tas ir zinību mēnesis, jo 1.septembrī katru gadu sākas jauns mācību gads. Arī Rūjienas vidusskolā šodien zvana skolas zvans un savas pirmās skolas durvis ver 39 pirmklasnieki. Zinātkāros pirmklasniekus skolas gaitās pavadīs audzinātājas Silva Liepiņa un Inese Krūmiņa. 

Iezvanot jaunā mācību gada sākumu, 12.klases skolēni un viņu audzinātājas Linda Čākure un Līga Stupele svinīgi ieveda Rūjienas vidusskolas saimē jaunos pirmklasniekus. Jau pasākuma laikā bija manāms, ka pirmklasnieki būs skolas patrioti un ar savām idejām un vēlmēm, ilgi nebūs malā sēdētāji, bet gan aktīvi darītāji. Lai veiksme uzsmaida ikvienam, zināšanu burvība kļūst pieejama, tad visas durvis atvērsies viegli 

Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure, uzrunājot klātesošo Rūjienas vidusskolas saimi, kura sevī 2022./2023.mācību gadā ietver 405 skolēnus un viņu ģimenes, pedagogus un skolas darbiniekus, novēl: “Lai 2022./2023.mācību gads nāk ar iedvesmu, jauniem izaicinājumiem un apziņu, ka visi kopā varam radīt kaut ko aizraujošu un vērtīgu.” Direktore uzsvēra, ka mūs gaida jaunas iepazīšanās, interesanti uzdevumi un aktīva ārpusklases dzīve. Katra diena ienesīs daudz jaunu notikumu un pārmaiņu. Šogad Rūjienas vidusskolā darbu uzsāk angļu valodas skolotāja Amanda Rakecka, ķīmijas skolotāja Evita Rakecka, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Evija Mirķe, sociālo zinību skolotāja pamatskolā Inga Mālmane, civilās aizsardzības skolotājs Gatis Ceriņš, individuālās instrumentspēles skolotāja Helju Kluce, sociālo zinību un ekonomikas skolotājs vidusskolā Mareks Dambītis. “Lepojamies ar katru pedagogu un skolas darbinieku, kuri jau gadiem turpina iesākto darbu Rūjienas vidusskolā, pilnveidojot skolas dzīvi un bagātinot to ar jaunām idejām. Novēlu katram skolēnam, vecākam, pedagogam, skolas darbiniekam veiksmi, apņēmību, enerģiju un pacietību arī turpmāk.”

Valmieras novada pašvaldības pārstāvis Guntis Gladkins uzrunā minēja: “Skolēni! Esiet cītīgi un neatlaidīgi mācībās, mācieties domāt, analizēt un aizstāvēt savu viedokli, lai Rūjienā veidojas jauni talanti, kurus pazīst ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. ” Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Rūjienas vidusskolu visiem pirmklasniekiem, skolas gaitas uzsākot, dāvina pirmo dienasgrāmatu.

Lielu atbalstu mācību procesā sniedz skolēnu vacāki, uzmundrinot un pasakot labu vārdu. Skolas domes vadītāja Maija Jostsone visus sirsnīgi sveica Zinību dienā: “Mēs varam priecāties, ka mums ir tik labi pedagogi. Es īpaši gribu sveikt Zinību dienā visus skolotājus un skolotājas un pateikties par viņu lielo ieguldījumu, jo viņu loma izglītībā ir būvēt pašus pamatus bērnu nākotnei. Bērniem ir no likteņa iedotas īpašas dāvanas, un ir būtiski, ka tās saredz un sniedz tām tālāko atbalstu. Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. Darīsim labāko - iespējamo. Un ticiet- viss mums izdosies! Lai skolēniem  sekmīgs mācību gads, vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu. Lai mums visiem labi veicas!” 

Zinību dienas svētku dienā pozitīvas emocijas sniedza Mazās skolas skolēnu ansamblis. Paldies par skanīgajiem priekšnesumiem skolotājai Ilzei Leskai. Sakām paldies arī skolotājai Ilzei Lippei, kura 3., 6.klašu dejotājiem ierādīja jestrus deju soļus, uzmundrinot skatītājus, paldies skolotājai Dignai Gailītei, paldies 7.klašu audzinātājām Ilgai Penkai un Artai Markinai par vecāku aktīvu iesaisti pasākuma organizēšanā, paldies skolas darbiniekiem, kuri atbalstīja un palīdzēja visas nedēļas garumā. Paldies grupai “Silueti” par piedalīšanos pasākumā.

Gribu novēlēt, lai ikviens mūsu skolas skolotājs, bērns, skolēns, darbinieks un vienkārši viesis justos pārliecināts un laimīgs šīs ēkas sienās. Tīsim visgaišākos prieka mirkļus un balto domu kamolus, lai gan pirmais skolas dienas rīts, gan jaunais mācību gads ikkatrā darbā, kuru darām, domā, kuru domājam un sirdīs, kuras mīlam, iemirdzas visgaišākajās krāsās.

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aiga Siliņa

 

 

 

 
    

 

Ja Tevi aizrauj dabaszinātnes, vide un veselība, esi ieinteresēts valodas un sabiedrības līdzdalības procesos, tad nāc un iegūsti vidējo izglītību Rūjienas vidusskolā! ?

Padziļinātie mācību priekšmeti:
? angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, bioloģija un sociālās zinātnes

Projekta darba ietvaros Tev būs iespēja:
? izstrādāt Zinātniski pētniecisko darbu viena padziļinātā kursa ietvaros

Sabiedriskā dzīve Tev apkārt būs tik aktīva un radoša, kādu Tu pats to veidosi! Tev būs iespēja:
? kļūt par ideju ģeneratoru skolas un pilsētas sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
? līdzdarboties pasākumu organizēšanā, iejūtoties no režisora līdz pat tehnisko darbu izpildītāju lomās;
? izbaudīt, ko nozīmē būt brīvprātīgajam, iesaistoties Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra darbībā, plānojot un realizējot aktivitātes visā Valmieras novadā!

Dokumentus var iesniegt no 15. līdz 30. jūnijam Rūjienas vidusskolas lietvedībā līdz plkst. 15.00. Papildus uzņemšana no 1. augusta! ?

Mēs esam dažādi un daudzpusīgi! ✨
Mūsu skolēni ir topošie mūziķi, sportisti, medicīnas un vides jomas speciālisti, sabiedriski aktīvi un erudīti cilvēki!

Vairāk:
rujienasvidusskola.lv sadaļā “Nāc mācīties Rūjienas vidusskolā