Rūjienas vidusskola aicina uz pavasarīgu kopābūšanu

Pavasara koncerts “Kur saulīte rotājas" 2022. gada maijā.

Pavasara koncerts “Kur saulīte rotājas" 2022. gada maijā.

 

Tuvojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un svinot pavasara
atnākšanu, 3. maija vakarā plkst.18.00 Rūjienas vidusskolas skolēni tiksies pavasara
noskaņu koncertā “Kopā būt”. Aicinām ikvienu, kurš vēlas kopā ar mums priecāties
par skolēnu radītajiem priekšnesumiem!


Skolotāji un kolektīvu vadītāji – A. Burve, G. Burvis, D. Gailīte, I. Leska, G. Brenčevs,
G. Kalniņa, H. Kluce un A. Siliņa – izveidojuši plašu un pavsara noskaņās balstītu
koncerta programmu.


Koncertā piedalīsies 1.-3., 4., 5. – 9. klašu tautisko deju kolektīvi, 2.-3. klases koris,
zēnu koris, meiteņu koris, 1. - 3. klases ansamblis, Rūjienas vidusskolas pūtēju
orķestris, kā arī instrumentspēles ansambļi.


Šogad ar mums kopā uzstāsies topošie pirmklasnieki, PII Vārpiņa “Bitīšu” un
“Spārīšu” grupu dejotāji.

 

 

Rūjienas pavasara koncerts "Kopā būt" notiks 3. maijā plkst. 18.00 Rūjienas kultūras
namā.