Kompetenču pieeja izglītībā īpašu nozīmi piešķir padziļinātām mācībām, kas prasa skolēna aktīvu un ieinteresētu iesaistīšanos daudzveidīgās mācību aktivitātēs.

 

Rūjienas vidusskolas mācību tēmu apguves ietvaros veidoja vizuālo darbu izstādi, kura būs aplūkojama skolas vestibilā līdz 13.janvārim. Izstādē aplūkojami šādi darbi:

  • 4.kl. tēma "Kino māksla". Uzdevums (SR)  - zīmēt radošu darbu animācijas tehnikā (jūtas , emocijas, notikums).
  • 5.kl. tēma "Telpiskums mākslas darbā. Perspektīva". Uzdevums (SR) - zīmēt perspektīvu, izvēloties vienu no dotajiem foto attēliem, akvareļa tehnikā un krāsu zīmuļiem.
  • 7.kl. tēma "Fantastiski tēli dažādās kultūrās". Uzdevums (SR)- veidot fantastisku tēlu, tēma  "Gaisma mākslā". Uzdevums (SR) - veidot gaismas dizaina darbu.
  • 8.kl. tēma "Animācija". Uzdevums (SR)- zīmēt notikumu animācijas tehnikā ar komiksa elementiem.

 

Vizuālās mākslas skolotāja Diāna Kaužēna uzskata, ka mūsdienu skolēniem darbu izstādīšana rada motivāciju izpildīt mācību prasības, viņiem rodas iniciatīva, radošums un atbildība pret veicamo darbu. Liels ir skolēnu prieks, ieraugot savu darbu izstādē un gūstot atzinīgu novērtējumu.

 

Informāciju apkopoja

Aiga Siliņa un Diāna Kaužēna