Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā (mācību jomā) uz noteiktu laiku - profesijas kods 134504

 Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām,
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai vēlama pieredze izglītības vadības darbā,
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādē,
 • Jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī mācību darba metodika, jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt Valsts Izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmas īstenošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • Nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un koordinēt darbu ar apdāvinātajiem izglītojamiem.

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • Pieteikuma vēstuli.

 

Informācija par vakanci:

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz noteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1274 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.12.2021.

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2021.gada 22. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.