Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar Ģertrūdes ielas teātri, Žaņa Lipkes memoriālu un citiem partneriem ir aizsācis teātra un atmiņas projektu “Tavas atmiņas Latvijas nākotnei – multimediāla satikšanās ar kopīgo pagātni”. Par pamatu šai iniciatīvai kalpoja apsvērumi, ka, neraugoties uz Latvijas iedzīvotāju kopīgo pieredzi, nereti tiek veidotas nodalītas atmiņas telpas un ka dažādās atmiņas par Latvijas vēsturi 20. gadsimtā atspoguļojas arī sabiedriskajā dzīvē.

Projekta mērķis ir radīt platformu līdzdalīgai atmiņas kultūrai un veidot sabiedrības un kultūras telpu, kuras pamats ir iekļaušana un kultūras daudzveidība. Būtiska loma tajā ir jauniešiem, jo  viņi ir tilts uz nākotni. Projekta centrālie jautājumi ir: Kuras atmiņas par 20. gadsimtu šķir, kuras vieno Latvijas sabiedrību? Kādas ir vīzijas par mūsu kopīgo nākotni?

Tādēļ aicinām jaunus cilvēkus līdz 2016. gada 15. augustam “atmiņu lādē” atstāt savas, savas ģimenes atmiņas, pārdomas un mākslinieciskās refleksijas, kā arī vīzijas par Latvijas nākotni – vai nu elektroniski vietnē www.goethe.de/latvija/atminaslatvijai, vai nogādājot tās līdz “atmiņu lādei” Ģertrūdes ielas teātrī, Gētes institūtā Rīgā vai Žaņa Lipkes memoriālā. Iegūtie atmiņu stāsti pārtaps jaunā teātra izrādē, kas tiks iekļauta Ģertrūdes ielas teātra programmā.

Papildus tiks rīkots arī sarunu cikls “Atmiņas par nākotnes brīvību” un starpdisciplināra diskusija par aktuālo atmiņas politiku Baltijā un Vācijā.

Pielikumi:
Download this file (Atminas Latvijai_aicinajums piedalities projekta.pdf)Uzsaukums265 kB
Download this file (Atminas Latvijai_projekta apraksts.pdf)Projekta apraksts292 kB

Zemessardzes 25. gadadienas ietvaros tiek organizēts bērnu un jauniešu jaunrades konkurss "Zemessardzei - 25", kurā aicināts piedalīties ikviens skolēns no 7 līdz 18 gadu vecumam.

Šī gada 23. augustā Zemessardze atzīmē divdesmit piekto dibināšanas gadadienu. Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu dienās. Atjaunojot valstisko neatkarību, Latvijas tauta par savas valsts drošības garantu izvēlējās Latvijas Republikas Zemessardzi. Tautas patriotisms un valsts mīlestība ir ļāvusi saglabāt Zemessardzes pastāvēšanu un organizācijas spēku divdesmit piecu gadu garumā.   

14161821  

2015. gadā tika uzsākts 3 gadus ilgs pētījums ”Alkohola lietošanas izplatība un paradumi 7.-9.klašu skolēnu vidū Latvijā”. Tiešsaistes aptaujas mērķis ir noskaidrot skolēnu izpratni par alkoholu un attieksmi pret tā lietošanu, kā arī informāciju par alkohola lietošanas pieredzi un tās dinamiku.

15 līdz 16 gadu vecumā 95,2 % zēnu un 96,8% meiteņu ir pamēģinājuši alkoholiskos dzērienus, nozīmīga daļa no jauniešiem alkoholu ir pamēģinājuši jau 13 gadu vecumā. Aptuveni divas trešdaļas skolēnu vecumā no 15 līdz 16 gadiem pēdējo 30 dienu laikā ir lietojuši alkoholu vismaz vienu reizi, turklāt vairāk nekā trešdaļa to ir darījuši vairāk nekā 3 reizes. Alkohola lietošanas rezultātā jaunieši atzīst, ka ir saskārušies ar individuālām, attiecību un seksuālām problēmām, kā arī likumpārkāpumiem (Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū ESPAD, 2011).

Skolēni tiek anketēti divas reizes 7.klasē, pa vienai reizei 8. un 9. klasē. Aptauja ir anonīma un neviens skolēns netiek identificēts ar sniegtajām atbildēm, kā arī netiek ievākta konfidenciāla informācija. Aptaujas anketa izveidota tā, lai rosinātu skolēna pašrefleksiju par alkohola un atkarību tēmu. Tā var kalpot kā vērtīgs instruments pašnovērtējumam un preventīvo pasākumu sastāvdaļa skolā pēc rezultātu apkopošanas.

Pētījuma pirmais posms notika 2015.gada septembrī un tajā piedalījās 50 Latvijas skolas, 1753 7.klases skolēni, lielākoties (78.3%) 13 gadus veci jaunieši. Pētījumu veic biedrība Go Beyond sadarbībā ar sociologiem un antropologiem programmas “Runājot par alkoholu” ietvaros. 

Pielikumā pētījuma 1. cikla rezultāti Vidzemē.

Vairāk informācijas http://www.runajotparalkoholu.lv

goldpharm.netlevitra online uk