Rūjienas vidusskola labākā izvēle izglītības ieguvei

un dzīves kompetenču attīstīšanai veiksmīgai karjerai nākotnē!

        

Vidusskolā piedāvājam divus izglītības programmu virzienus:

Ø          Vispārizglītojošo virzienu (Vairāk latviešu valodas un angļu valodas stundu), programmas kods 31011011;

Ø           Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu (Vairāk matemātikas stundu), programmas kods 31013011.

Abos virzienos:

·         Obligātie izvēles priekšmeti ir “Ģeogrāfija”, “Ekonomika” un “Veselības mācība” (skolas izvēle);

·         Zinātniski pētnieciskā darba izstrādes stundas 10.klases 2. semestrī un 11.klasē;

·         Kā brīvprātīgas izvēles priekšmetus var apgūt “Psiholoģiju”, “Tehnisko grafiku”, “Trešo svešvalodu (vācu vai krievu)”.

Papildus iespējas vidusskolā:

 ·         11.klasē (2. semestrī) iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, nodrošināta bezmaksas apmācība;

  ·         skolu apmaiņas programmas ietvaros vienu mēnesi vasarā doties uz Rūjienas sadarbības pilsētu Higašikavu Japānā - iepazīt Āzijas kultūru un piedzīvot kultūršoku;

Izglītības programmas pamatskolā:

Ø            unikāla iespēja  - vienīgā skola Ziemeļvidzemē, kas piedāvā mācīties pamatizglītības mūzikas virzienā (mūzikas instrumenta spēles apguve jau no 1.klases (klavieres, pūšamie instrumenti, akordeons), vairāk mūzikas stundu), programmas kods 21014111;

 

Ø            uzņemam skolēnus arī vispārējās pamatizglītības programmā, (programmas kods 21011111) pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās grūtībām (programmas kods 21015611) un pedagoģiskās korekcijas programmā (programmas kods 21011811).

Mums jau ir:

·         Paši labākie skolēni, kas gatavi savā vidū uzņemt jaunus skolasbiedrus;

·         Profesionāli pedagogi un atsaucīga skolas vadība;

·         Moderni un gaumīgi izremontēti un iekārtoti mācību kabineti (videoprojektori, interaktīvās tāfeles, ērta dabaszinību laboratorija un mūsdienīgi mācību līdzekļi, kuru klāsts tiek ik gadu papildināts) un sporta komplekss;

·         Otrs pedagogs klasē un mācības mazākās grupās skolēniem, kam nepieciešams papildus atbalsts, un grūtākajos priekšmetos sākumskolā, ar nākamo mācību gadu - arī pamatskolā un vidusskolā;

·         Naudas balvas skolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem olimpiādēs, sacensībās un konkursos;

·         Kafejnīca – ēdnīca, kurā ik dienas tiek piedāvāta vairāku garšīgu ēdienu izvēle;

·         Atbilstoši skolēnu vajadzībām izstrādāti skolēnu autobusu maršruti nokļūšanai skolā un mājās;

·         Divu dienu vides mācību ekspedīcijas (nakšņošana, laivu brauciens  u.c.) – nodarbības un radošās darbnīcas pedagogu, vietējo uzņēmēju, amatnieku vai citu ekspertu vadībā netradicionālā vidē Rūjas skolā vai Jeru skolā ar izbraukumiem tuvākās apkārtnes dabas takās, muižās un citos objektos;

·         skolas realizēto starptautisko projektu (“Erasmus+” u.c.) ietvaros iespēja doties uz citām valstīm, papildināt svešvalodu zināšanas un iegūt jaunus draugus;

·         novada pašvaldības atbalsts 200 eiro apmērā katru gadu klases ekskursijas transporta izdevumiem;

·         Tautas deju kolektīvi dažādām vecuma grupām, pūtēju orķestris, koris, kokapstrādes, teātra, trases automodelisma, vides projektu, ugunsdzēsēju, sporta un dažādu citu jomu interešu izglītības pulciņi un fakultatīvi (vairāk informācijas skolas mājaslapā www.rujienasvidusskola.lv /Audzināšanas darbs/Interešu izglītība):

          Uzņemšanai skolā nepieciešami šādi dokumenti:

·         vecāku iesniegums (veidlapa pieejama lietvedībā un šī raksta pielikumā);

·         iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (liecība, apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību, uzrādot oriģinālus);

·         bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1. klasē;

·         valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā

Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā Rūjienā, Rīgas ielā 30

Lietvedības darba laiks 8.30 – 15.30

Seko mums Facebook.com/Rujienas_vidusskola un Twitter.com/Rujienas_vsk

Attachments:
Download this file (iesnieguma veidlapa (1).doc)Iesnieguma veidlapa27 kB

Paldies 4.a, 4.b un 4.c klašu skolēniem un audzinātājām, ka piekrita piedalīties starptautiskā lasītprasmes pētījumā. Dalībai tika pieteiktas visas trīs klases, bet pētnieki izvēlējās uzaicināt konkrētai dalībai 4.a un 4.c klasi. Paldies skolēniem par atbildīgi veiktajiem testiem, paldies vecākiem par atbildēm uz aptaujas anketas jautājumiem!

Rūjienas vidusskolas
PIRLS pētījuma koordinatore
Nelda Jaunzeme

Rūjienas vidusskolas skolniece Zanda Laura Šķiņķe  no 13. jūnija līdz 1. jūlijam piedalās Upsalas Universitātes vasaras skolā “Erken Research school 2016”. Vasaras skolā piedalās jaunieši no Lietuvas, Somijas, Igaunijas, Latvijas un Zviedrijas. Upsalas Universitātes pasniedzēju vadībā tiek veikti zinātniski pētnieciskie darbi – pētījumi par Erkena ezera ekosistēmas izmaiņām, fitoplanktona, zooplanktona daudzveidību, u.c.

Rūjienas vidusskolas audzēkņi tiek aicināti piedalīties aizraujošajos Enerģiju olimpiešiem pasākumos, ko sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju organizē uzņēmuma Latvenergo tirdzniecības zīmols Elektrum un kas jau sākot ar šo svētdienu norisināsies sešās lielākajās Latvijas pilsētās – Valmierā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Liepājā un Rīgā.
Pasākuma apmeklētājam būs iespēja jautri un aktīvi pavadīt svētdienu svaigā gaisā ģimenes un draugu lokā. Lai nodotu savu enerģiju mūsu olimpiešiem, klātesošie varēs piedalīties 10 enerģijas vākšanas disciplīnās, šaujot ar loku, turoties mežonīga buļļa mugurā, griežot ap vidukli riņķi, lecot ar lecamauklu, sitot veseri, demonstrējot skaļāko uzvaras saucienus un veicot citas aizraujošas aktivitātes, kas palīdzēs visiem kopā uzlādēt simbolisko Enerģijas lāpu.
Tāpat pasākumā neiztrūks arī citas jautras izklaides iespējas – video sveicienu nodošanas maratons, fotografēšanās ar iemīļotajiem sportistiem, muzikāli priekšnesumi, balvas u.c. patīkami pārsteigumi.
 
Plašāku informāciju par projektu un gaidāmajiem pasākumiem varat atrast mājas lapā http://energijuolimpiesiem.lv/
 

No 1.- 5. jūnijam Rūjienas vidusskolas skolēni Krista Āboltiņa, Zanda Marta Bāliņa, Sabīne Plauka, Liāna Svīķe, Vikija Timermane, Hugo Prauliņš un skolotāja Guna Kūla pārstāv Latviju starptautiskā GLOBE projekta pasākumā "Globe Games 2016" Čehijā Karvinas pilsētā.

Globe projekta spēlēs piedalās 29 čehu skolu delegācijas un ārzemju delegācijas no Polijas, Slovākijas, Horvātijas, Norvēģijas un Latvijas.

 Valstī noteiktā kārtība paredz, ka 1. - 11. klašu izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja izglītojamais:

1) visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.–3. klasē normatīvajā regulējamā noteiktajos mācību priekšmetos;

 2) ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (izņemot vispārējās vidējās izglītības programmu 10.–12. klasē).

Lai nesekmīgos vērtējumus izlabotu, skolotāji piedāvā papildu mācību pasākumus no 31. maija līdz 13. jūnijam. Skolēniem papildu mācību pasākumi ir OBLIGĀTI.

Pielikumā saraksts ar pedagogu piedāvātajiem papildu mācību pasākumu laikiem!

Attēlu rezultāti vaicājumam “school bus clipart”

Skolēnu autobusu maršruts sastādīts, vadoties pēc 9. klašu skolēnu un skolēnu, kam noteikti papildu mācību pasākumi, vajadzībām.

Rīgas ielā 30 būs ap plkst. 8.00. No Jeriem uz Rīgas ielu 30 - plkst. 8.30

Uz mājām no skolas plkst. 13.00, no centra - plkst. 13.15

Jautājumu gadījumā zvanīt skolas lietvedei 64268136.

Rit pēdējās mācību gada dienas, tuvojas vasaras brīvlaiks, kad bērni daudz laika pavadīs dažādās aktivitātēs pie dabas, ūdens tilpnēm, nometnēs, aktīvi sportojot un citādi atpūšoties. Lai vasaras brīvdienas neaizēnotu nepatīkami starpgadījumi, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs aicina skolotājus un skolu vadību, kā arī vecākus mācību gada noslēgumā īpaši aktualizēt drošības jautājumus.

Izvērtējot dažādus gadījumus, nākas secināt, ka nav iespējams apzināt visus potenciālos riskus, bet tieši vasarā, kad bērni bieži tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības, viņiem īpaši jāatgādina par drošību uz ielām un ceļiem, ūdens un elektrības tuvumā, par piesardzības pasākumiem sabiedriskās vietās, mājās un internetā. Svarīgi, lai bērni skaidri zinātu, kur nepieciešamības gadījumā vērsties pēc palīdzības. Tāpat vecāki nedrīkst aizmirst, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Ja bērna pieskatīšana tiek uzticēta brālim vai māsai, viņiem jābūt sasniegušiem vismaz 13 gadu vecumu.

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis dažādas interaktīvas spēles, kuras bērni var izspēlēt kopā ar skolotājiem un vecākiem, lai vēlreiz pārrunātu dažādus drošības jautājumus. Viens no aktuālākajiem vasarā ir personīgo un citu cilvēku veselība un drošība, uzturoties pie ūdeņiem, tāpēc ir ļoti svarīgi pārrunāt - kas jāievēro peldoties, kāpēc, atrodoties pie ūdens vai ūdenī, ir svarīgi pieskatīt citam citu, kas jādara, ja notikusi nelaime uz ūdens? Par šiem un citiem jautājumiem liks aizdomāties “Padomi drošībai un uz pie ūdens”, kuru iespējams noskatīties: https://www.youtube.com/watch?v=Ea63ewQxelM.

Jaunāka vecuma bērniem noderīgas būs spēles “Īsi stāsti drošai dienai”, “Vesels un drošs” un citas, kas pieejamas vietnē: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_speles.shtml

Par drošību internetā bērniem un jauniešiem pieejami video, prezentāciju ieraksti un Drošāka interneta centra veidotas filmiņas: http://drossinternets.lv/page/19

Jaunāka vecuma bērniem multiplikācijas filmiņas par drošību un riskiem interneta vidē: http://drossinternets.lv/page/340

Gan bērniem, gan pieaugušajiem noderīgs ir Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotais informatīvais materiāls “Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?”: http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

Bērni mācās no pieredzes un atdarina pieaugušos, taču bērnu prasmes nav pietiekamas, lai rīkotos droši, un viņu uzvedība un praktiskā rīcība bieži nesakrīt ar teorētiskajām zināšanām par drošu uzvedību un rīcību. Tāpēc būtisks ir arī pieaugušo rīcības piemērs un konsekvence – vienmēr rīkoties atbildīgi, nepakļaujot briesmām ne savu, ne  citu cilvēku veselību un drošību!

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

inta.stipniece@izm.gov.lv; tālr. 67047704, 25728536

goldpharm.netlevitra online uk